Home /

ทันตกรรม

Oct 10, 2020 213

แผนกทันตกรรม เวลาเปิดให้บริการ : 7.30-11.30น. เปิดรับบริการ 4 เขต ดังต่อไปนี้ :
เขตสามเสน โทร. 022425047
เขตวัดเลียบ โทร. 022255922
เขตคลองเตย โทร. 022495595
เขตเพลินจิต โทร. 022532404

ให้บริการด้วยเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาดและปลอดเชื้อ มีทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมทั่วไปได้แก่การอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษาคลองรากฟัน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.45 - 11.30 น. ส่วนทันตกรรมเฉพาะทางได้แก่จัดฟัน ใส่ฟัน ครอบฟัน และรักษาคลองรากฟันที่ยาก ผู้รับบริการควรติดต่อเพื่อการนัดหมาย ทันตกรรม แผนกทันตกรรมเปิดรับบริการ 4 เขต ดังต่อไปนี้ : เขตสามเสน โทร. 022425047 เขตวัดเลียบ โทร. 022255922 เขตคลองเตย โทร. 022495595 เขตเพลินจิต โทร. 022532404 ประเภทของการให้บริการ ทุกเขตให้บริการเหมือนกันคือ ทันตกรรมป้องกัน , ทันตกรรมทั่วไป และ ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมป้องกัน ได้แก่ เคลือบฟลูออไรด์, เคลือบหลุมร่องฟัน และทันตสุขศึกษา ทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ อุดฟัน,ถอนฟัน,ขูดหินปูน,รักษาคลองรากฟัน และผ่าตัดในช่องปาก ทันตกรรมประดิษฐ์ ได้แก่ ครอบฟัน,ใส่ฟัน นอกจากนี้เฉพาะ ทันตกรรมสามเสนเขตเดียว เปิดให้บริการ จัดฟัน เวลาเปิดให้บริการ : 7.30-11.30น. (จ้างทันตแพทย์ภายนอก 7.45-11.45น.) สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการ ทันตกรรมประดิษฐ์ที่เขตสามเสน จะต้องผ่านการตรวจวางแผนการรักษาและประเมินค่าใช้จ่ายก่อนทุกราย ราายละเอียดและขั้นตอนของการปฏิบัติ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทันตกรรมแต่ละเขตที่ท่านต้องการใช้บริการ “สุขภาพปากเป็นประตูแห่งสุขภาพ เรายินดีให้บริการอย่างเต็มความสามารถ"
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

บริการอื่นๆ โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com