Home :

หน่วยไตเทียม

หน่วยไตเทียม
ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยจำนวนมาก มีประสิทธิภาพ รับรองมาตรฐานจากสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย ผู้รับบริการจะได้รับความสะดวก สบายและรวดเร็ว เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ วันละ 3 รอบ รอบเช้า รอบสาย และรอบบ่าย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษา โดยผู้รับบริการสามารถเลือกเวลารับการฟอกเลือดล่วงหน้าได้
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง T: 02-242-5045
Date: 10/10/2563 View: 271
หน่วยไตเทียม ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยจำนวนมาก มีประสิทธิภาพ รับรองมาตรฐานจากสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย ผู้รับบริการจะได้รับความสะดวก สบายและรวดเร็ว เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ วันละ 3 รอบ รอบเช้า รอบสาย และรอบบ่าย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษา โดยผู้รับบริการสามารถเลือกเวลารับการฟอกเลือดล่วงหน้าได้
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]