Home /

เอ็กซ์เรย์

Oct 10, 2020 162

ให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาโดยเครื่องเอ็กซเรย์ และตรวจทางอัลตราซาวนด์ ด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น เสียงความถี่สูงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไป ได้แก่ การตรวจเอ็กซเรย์ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ทรวงอก ช่องท้อง กระดูกส่วนต่าง ๆ กระโหลกศรีษะ กระดูกสันหลัง เป็นต้น การตรวจนี้สามารถตรวจได้ในเวลาทำการ
ตรวจเอ็กซเรย์พิเศษ ได้แก่ การส่องตรวจเอ็กซเรย์ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ตรวจกระเพาะอาหาร ตรวจลำใส้เล็ก ตรวจลำใส้ใหญ่ ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ตรวจกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น การตรวจนี้ต้องมีการเตรียมตัวก่อน เพื่อให้ได้ ผลการตรวจที่สมบูรณ์
ตรวจอัลตราซาวนด์ ได้แก่การตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยสามารถดูการทำงานของอวัยวะส่วนนั้นๆ ได้ในขณะรังสีแพทย์ตรวจ เช่น การตรวจถุงน้ำดี ตับ ม้าม ไต ต่อมลูกหมาก มดลูก รังไข่ เต้านม ต่อมไทรอยด์ น้ำในช่องท้อง หรือในปอด เป็นต้น

การตรวจนี้ต้องมีการเตรียมตัวก่อน เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่สมบูรณ์ ติดต่อห้องเอ็กซเรย์ โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง โทร. 02-2425058

ให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาโดยเครื่องเอ็กซเรย์ และตรวจทางอัลตราซาวนด์ ด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น เสียงความถี่สูงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไป ได้แก่ การตรวจเอ็กซเรย์ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ทรวงอก ช่องท้อง กระดูกส่วนต่าง ๆ กระโหลกศรีษะ กระดูกสันหลัง เป็นต้น การตรวจนี้สามารถตรวจได้ในเวลาทำการ ตรวจเอ็กซเรย์พิเศษ ได้แก่ การส่องตรวจเอ็กซเรย์ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ตรวจกระเพาะอาหาร ตรวจลำใส้เล็ก ตรวจลำใส้ใหญ่ ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ตรวจกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น การตรวจนี้ต้องมีการเตรียมตัวก่อน เพื่อให้ได้ ผลการตรวจที่สมบูรณ์ ตรวจอัลตราซาวนด์ ได้แก่การตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยสามารถดูการทำงานของอวัยวะส่วนนั้นๆ ได้ในขณะรังสีแพทย์ตรวจ เช่น การตรวจถุงน้ำดี ตับ ม้าม ไต ต่อมลูกหมาก มดลูก รังไข่ เต้านม ต่อมไทรอยด์ น้ำในช่องท้อง หรือในปอด เป็นต้น การตรวจนี้ต้องมีการเตรียมตัวก่อน เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่สมบูรณ์ ติดต่อห้องเอ็กซเรย์ โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง โทร. 02-2425058
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

บริการอื่นๆ โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com