Home /

หอผู้ป่วยอายุรกรรม

Oct 10, 2020 179

รับผู้ป่วย (พนักงาน ครอบครัว พนักงานเกษียณอายุ) ที่มีโรคทางอายุรกรรมอายุเกิน 15 ปี รักษาด้วยการใช้ยา ผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยอาการหนัก ให้คำแนะนำปรึกษาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ

สถานที่
อาคาร 8 ชั้น 4 ฝกพ. โทรศัพท์ 02-242-5029 5030 5128
FAX 02-242-5075

บุคลากร
นักบริหาร 8 จำนวน 1 ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาการ 2 ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพจากภายนอก
พนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง

รับผู้ป่วย (พนักงาน ครอบครัว พนักงานเกษียณอายุ) ที่มีโรคทางอายุรกรรมอายุเกิน 15 ปี รักษาด้วยการใช้ยา ผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยอาการหนัก ให้คำแนะนำปรึกษาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ สถานที่ อาคาร 8 ชั้น 4 ฝกพ. โทรศัพท์ 02-242-5029 5030 5128 FAX 02-242-5075 บุคลากร นักบริหาร 8 จำนวน 1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาการ 2 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพจากภายนอก พนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง ข้อแนะนำการย้ายผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในงานอายุรกรรม แจ้งให้เจ้าหน้าที่รพ.ที่ผู้ป่วยพักรักษาเดิม(เอกชน/รัฐบาล)ทราบ เพื่อขอประวัติการรักษา ติดต่องานผู้ป่วยนอก 5119 แจ้งว่าจะนำผู้ป่วยมาพักรักษาที่รพ.กฟน นำจดหมายหรือประวัติการรักษาของผู้ป่วยมาที่งานผู้ป่วยนอก เพื่อพบแพทย์ พยาบาลประสานงานเรื่องเตียงที่จะรับผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่รพ.ที่ผู้ป่วยพักรักษาเดิม เมื่อแพทย์รพ.กฟน.รับไว้ประสานงานอีกครั้งเรื่องการย้ายผู้ป่วยมาพักรักษาที่รพ.กฟน หมายเหตุ คนที่ติดต่อการย้ายผู้ป่วยควรจะเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

บริการอื่นๆ โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com