Home :

ขั้นตอนการรับบริการ

Date: 10/10/2563 View: 330
ขั้นตอน 1.ยื่นบัตรประชาชนที่ห้องบัตร เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษา และส่งตรวจ 2.ชั่งน้ำหนัก และวัดความดัน 3.ติดต่อพยาบาลที่เคาร์เตอร์พยาบาลเพื่อซักประวัติ 4.รอพบแพทย์ 5.เมื่อพบแพทย์เสร็จแล้ว ติดต่อพยาบาลหน้าห้องตรวจ 6.ติดต่อห้องรับเงิน เพื่อชำระเงิน 7.ยื่นใบนำทาง และใบเสร็จที่ห้องยา ช่อง 11 เพื่อตรวจสอบยา 7.รอเรียกชื่อเพื่อรับยา 8.แสดงบัตรประชาชนเพื่อรับยา
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ปกส

18 ถนน พุทธมณฑลสาย ๓ แขวง บางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
02-4443724
02-4443900
02-4443780
02-4440163
02-4440138
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]