News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
การรับผู้ป่วยใน (Admission Center) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล HealthServ.net
การรับผู้ป่วยใน (Admission Center) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล HealthServ.net

ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admission Center) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. โทร. 02-244-3892 หรือ 02-244-3000 ต่อ 5482

การรับผู้ป่วยใน (Admission Center) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล HealthServ
การรับจองและการจัดเข้าห้องพิเศษ
 
1. กรณีผู้ป่วยมีนัดเพื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสามารถติดต่อจองห้องพิเศษได้ล่วงหน้าที่ ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admission Center) ชั้น G ที่อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
2.กรณีที่มีห้องพิเศษว่างและถึงคิวของผู้ป่วยทางโรงพยาบาลจะจัดให้เข้าห้องพิเศษเมื่อแพทย์เจ้าของไข้อนุญาต
3. กรณีห้องพิเศษไม่ว่าง ผู้ป่วยต้องนอนรักษาที่หอผู้ป่วยสามัญก่อน
 
** หมายเหตุการจองห้องพิเศษล่วงหน้า ถือว่าเป้นการลงทะเบียนเพื่อการบริหารจัดการ แต่ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าท่านจะได้ห้องพิเศษในวันเวลาดังกล่าวเเน่นอน**
 
 
อัตราค่าบริการกับสิทธิการรักษาพยาบาล
 
1. ผู้ป่วยสิทธิกรมบัญชีกลาง / สทิธิ ก.ท.ม. / อปท. เบิกค่าห้องพิเศษได้ 1,000 บาท/วัน (ก่อนหักส่วนลด)
2. สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพถ้วนหน้า เบิกค่าห้องพิเศษได้ 400 บาท/วัน
3. รัฐวิสาหกิจ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิของแต่ละสังกัด
 
 
 
การชำระเงินค่ารักษาพยาบาล
 
     โรงพยาบาลจะแจ้งรายการเก้บเงินค่ารักษาพยาบาลทุก 3 วัน กรุณานำใบรายการไปชำระเงินที่ เคาท์เตอร์การเงิน อาคารเพชรรัตน์ ชั้น G
 
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admission Center) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.
โทร. 02-244-3892 หรือ 02-244-3000 ต่อ 5482
การรับผู้ป่วยใน (Admission Center) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล HealthServ

ข่าวสารโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง