Home :

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

เวลาทำการ สถานที่ติดต่อหรือนัดหมายล่วงหน้า
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 15.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2
02-244-3919
02-244-3900
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ปกส T: 02-244-3000
Date: 10/10/2563 View: 550
เวลาทำการ สถานที่ติดต่อหรือนัดหมายล่วงหน้า วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 15.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 02-244-3919 02-244-3900
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ปกส

681 ถนนสามเสน แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]