Home :

แผนกอายุรกรรม

กลุ่มโรคที่ให้บริการทางสุขภาพ
โรคผิวหนัง เช่น สิว ฝ้า ผื่นแพ้ กลาก เกลื้อน งูสวัด สะเก็ดเงิน
โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไอ เจ็บคอ ภูมิแพ้ในทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น แผลในกระเพาะ กรดไหลย้อน ภาวะอาหารไม่ย่อย
โรคทางสูตินารีเวช เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ ภาวะตกขาว ภาวะมีบุตรยาก
เสริมสร้างสุขภาพมารดาหลังคลอด และโรคอื่นๆ ที่อยู่ในขอบข่ายของอายุรกรรม
การเทียบเคียงกลุ่มอาการของโรคที่ให้บริการรักษา
Date: 10/10/2563 View: 283
ในแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การแพทย์บูรณาการ จะประกอบด้วยแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ แพทย์แผนจีน ซึ่งจะให้การรักษาแบบบูรณาการ ตามแต่สภาวะโรคของผู้ป่วยแต่ละราย กลุ่มโรคที่ให้บริการทางสุขภาพ โรคผิวหนัง เช่น สิว ฝ้า ผื่นแพ้ กลาก เกลื้อน งูสวัด สะเก็ดเงิน โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไอ เจ็บคอ ภูมิแพ้ในทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น แผลในกระเพาะ กรดไหลย้อน ภาวะอาหารไม่ย่อย โรคทางสูตินารีเวช เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ ภาวะตกขาว ภาวะมีบุตรยาก เสริมสร้างสุขภาพมารดาหลังคลอด และโรคอื่นๆ ที่อยู่ในขอบข่ายของอายุรกรรม การเทียบเคียงกลุ่มอาการของโรคที่ให้บริการรักษา การรักษาและหัตถการที่ให้บริการ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การวินิจฉัยตามสมมุฏิฐานโรคตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย หัตถการ เช่น นวดแผนไทยราชสำนัก นวดประคบสมุนไพร สุมยา รมยา เผายา ทับหม้อเกลือ การแพทย์แผนจีน การวินิจฉัยตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนจีน เภสัชกรรมแผนจีน หัตถการ เช่น ฝังเข็ม ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า กัวซา ครอบแก้ว รมยา
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]