Home :

แผนกออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์การกีฬา

กลุ่มโรคที่ให้บริการทางสุขภาพ
โรคระบบกล้ามเนื้อ เช่น ความปวดเมื่อยตามร่างกาย office syndrome คอแข็ง ไหล่ติด
โรคจากการบาดเจ็บทางการกีฬาทุกประเภท เช่น การวิ่ง เทนนิส แบดมินตัน
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการจัดสรีระท่าทาง Movement analysis and Posture Correction
โรคข้อและกระดูก เช่น ปวดเข่า กระดูกทับเส้นประสาท กระดูกต้นคอเสื่อม
Date: 10/10/2563 View: 270
กลุ่มโรคที่ให้บริการทางสุขภาพ โรคระบบกล้ามเนื้อ เช่น ความปวดเมื่อยตามร่างกาย office syndrome คอแข็ง ไหล่ติด โรคจากการบาดเจ็บทางการกีฬาทุกประเภท เช่น การวิ่ง เทนนิส แบดมินตัน การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการจัดสรีระท่าทาง Movement analysis and Posture Correction โรคข้อและกระดูก เช่น ปวดเข่า กระดูกทับเส้นประสาท กระดูกต้นคอเสื่อม การรักษาและหัตถการที่ให้บริการ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การวินิจฉัยตามสมมุฏิฐานโรคตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย หัตถการ เช่น นวดแผนไทยราชสำนัก นวดประคบสมุนไพร นวดน้ำมันร้อน นวดศรีษะอายุรเวท อบไอน้ำสมนไพร พอกยา แปะยา การแพทย์แผนจีน การวินิจฉัยตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนจีน เภสัชกรรมแผนจีน หัตถการ เช่น ฝังเข็ม ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้ว รมยา กายภาพบำบัด การประเมินวินิจฉัยตามหลักกายภาพบำบัด หัตถการและอุปกรณ์การรักษา เช่น สระน้ำวารีบำบัด เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าควาแรงต่ำ Vacuum therapy, Laser therapy, Ultrasound therapy, Short-wave therapy
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]