Home :

แผนกระบบประสาทและสมอง

ภาวะจากโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต เช่น มือเท้าชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง
โรคในผู้สูงอายุ เช่น Cognitive training และ Fall prevention
ภาวะโรคพาร์กินสัน Parkinson’s disease
อาการโรคลมชักบางประเภท
ภาวะ Cerebral Palsy บางประเภท
โรคนอนหลับยาก
ปวดหัวไมเกรน
Date: 10/10/2563 View: 284
กลุ่มโรคที่ให้บริการทางสุขภาพ ภาวะจากโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต เช่น มือเท้าชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคในผู้สูงอายุ เช่น Cognitive training และ Fall prevention ภาวะโรคพาร์กินสัน Parkinson’s disease อาการโรคลมชักบางประเภท ภาวะ Cerebral Palsy บางประเภท โรคนอนหลับยาก ปวดหัวไมเกรน การรักษาและหัตถการที่ให้บริการ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การวินิจฉัยตามสมมุฏิฐานโรคตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย หัตถการ เช่น นวดและประคบฟื้นฟู กดจุดสัญญาณ การแพทย์แผนจีน การวินิจฉัยตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนจีน เภสัชกรรมแผนจีน หัตถการ เช่น นวดทุยหนา ฝังเข็ม ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้ว รมยา กายภาพบำบัด การประเมินวินิจฉัยตามหลักกายภาพบำบัด การตรวจประเมินและฝึกพัฒนาการในเด็ก การออกกำลังกายเพื่อการรักษา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และฝึกกิจวัตรประจำวัน หัตถการและอุปกรณ์การรักษา เช่น LiteGait trainer, Electrical stimulation, Balance training, Fine motor training (hand function)
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

รพ.พระมงกุฎเกล้า
หน่วยเอ็มอาร์ไอ (MRI)...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]