Home :

แผนกยาสมุนไพร

แผนกยาสมุนไพร เป็นหน่วยงานที่จัดหาและเตรียมยาสมุนไพร ของฝ่ายการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ การแพทย์แผนจีน
ตัวยาสมุนไพรที่จัดหาเข้าคลังยาไว้ จะเป็นแบบสมุนไพรเดี่ยว และ ยาสมุนไพรสำเร็จรูป
นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่เตรียมยาต้มสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ตามสูตรตำรับที่แพทย์สั่งจ่าย
Date: 10/10/2563 View: 335
ข้อมูลทั่วไป แผนกยาสมุนไพร เป็นหน่วยงานที่จัดหาและเตรียมยาสมุนไพร ของฝ่ายการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ การแพทย์แผนจีน ตัวยาสมุนไพรที่จัดหาเข้าคลังยาไว้ จะเป็นแบบสมุนไพรเดี่ยว และ ยาสมุนไพรสำเร็จรูป นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่เตรียมยาต้มสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ตามสูตรตำรับที่แพทย์สั่งจ่าย
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]