Home :

(พิเศษ) หน่วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ

สถานที่ให้บริการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้น 6 อาคารรัตนเวชพัฒน์

วันเวลาให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00น. - 16.00น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 086-6518660 (คุณวสุรัตน์) , 061-1282426 (คุณชุติมา)
Date: 10/10/2563 View: 504
ขอบเขตการให้บริการ 1. ให้บริการตรวจหาสาเหตุมีบุตรยากของคู่สมรส 2. ให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 2.1 การฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI) 2.2 การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2.3 การทำอิ๊กซี่ (ICSI) 2.4 การตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนฝังตัว (PGS/PGD) 3. การให้บริการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เพื่อแก้ไขสาเหตุของการมีบุตรยาก 4. ให้บริการฝากแช่แข็งน้ำเชื้ออสุจิ ไข่ และตัวอ่อน เพื่อเก็บรักษาไว้กรณีที่คู่สมรสต้องการมีบุตรในภายหน้า สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้น 6 อาคารรัตนเวชพัฒน์ วันเวลาให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00น. - 16.00น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 086-6518660 (คุณวสุรัตน์) , 061-1282426 (คุณชุติมา) Scope of Service 1. Diagnosis of cause of infertility 2. Infertility treatment with Artificial Reproductive Technology 2.1 IntraUterine Insemination (IUI) 2.2 InVitro Fertilization (IVF) 2.3 IntraCytopasmic Sperm Injection (ICSI) 2.4 Prelmplantation Genetic Screening (PGS/PGD) 3. Gynecological Surgery (Labaroscope and Hysteroscope) To correct the cause of infertility 4. Semen , Oocyte and Embryo Freezing for preservation if the spouse wants to have a child in the future Location Suranaree University of Technology Hospital 6th Floor Rattanavajapat Building Date and Time of Service Monday - Friday , 8am-4pm except public holiday. Contact E-Mail : [email protected] , [email protected] *โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ปกส

111 ถนน มหาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]