Home :

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโทคโนโลยีสุรนารี (ใกล้กับประตู 2 ) เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

การติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์ 044-376555 , 082-750-0360 หรือ ติดต่อผ่านวิทยุสื่อสารศูนย์วิทยุ รพ. มทส.โดยผ่านวิทยุ CB-เครื่องแดง ช่อง 17 หรือผ่านศูนย์สั่งการอุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาราชวิทยุเครื่องดำ ช่อง 155.725 Tel 1669 (ฟรี)
โทรสาร 044-376584

วันและเวลาให้บริการ
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ – ศุกร์
ในเวลา 08.00 – 20.00น. (นายแพทย์สถาพร สุระวงศ์วัฒนา, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน )
นอกเวลา 20.00 – 07.00น. (แพทย์เวร)

เสาร์ – อาทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์
ในเวลา 08.00 – 20.00น. (แพทย์เวร)
นอกเวลา20.00 – 07.00น. (แพทย์เวร)


**โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง**

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโทคโนโลยีสุรนารี ตลอด 24 ชั่วโมง
044-376555 , 082-750-0360
Date: 10/10/2563 | Update: 10/10/2563 View: 562
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขมหาวิทยาลัยโทคโนโลยีสุรนารี แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสารณสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนความเจ็บป่วยต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมด้วยทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อมารับการรักษาต่อเนื่อง รถพยาบาลฉุกเฉิน มีมาตรฐานการออกรถพยาบาล ภายในเวลา 4 นาที หลังจากการติดต่อประสานงาน *ระยะเวลาถึงที่เกิดเหตุ ขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่เกิดเหตุและสภาพการจราจร ขอบเขตการให้บริการ · ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ พยาบาลและ เจ้าหน้าผ่านการอบรมการกู้ชีพขั้นสูง · ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่องเหมาะสม ตามความต้องการของผู้ป่วยและตามสิทธิ์การรักษา · ให้บริการสังเกตอาการ เพื่อพักระหว่างดูอาการรอผลการตรวจต่างๆ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้บริการตรวจรักษา การทำหัตถการ ตรวจวินิจฉัยโรค ตลอดจนรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว การนัดหมายวันเวลาติดตามอาการ เสร็จการรักษาและกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ ที่อยู่ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโทคโนโลยีสุรนารี (ใกล้กับประตู 2 ) เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 การติดต่อเรา เบอร์โทรศัพท์ 044-376555 , 082-750-0360 หรือ ติดต่อผ่านวิทยุสื่อสารศูนย์วิทยุ รพ. มทส.โดยผ่านวิทยุ CB-เครื่องแดง ช่อง 17 หรือผ่านศูนย์สั่งการอุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาราชวิทยุเครื่องดำ ช่อง 155.725 Tel 1669 (ฟรี) โทรสาร 044-376584 วันและเวลาให้บริการ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตารางแพทย์ออกตรวจ จันทร์ – ศุกร์ ในเวลา 08.00 – 20.00น. (นายแพทย์สถาพร สุระวงศ์วัฒนา, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ) นอกเวลา 20.00 – 07.00น. (แพทย์เวร) เสาร์ – อาทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเวลา 08.00 – 20.00น. (แพทย์เวร) นอกเวลา20.00 – 07.00น. (แพทย์เวร) **โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง** แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโทคโนโลยีสุรนารี ตลอด 24 ชั่วโมง 044-376555 , 082-750-0360
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ปกส

111 ถนน มหาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com