Home /

คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

Oct 10, 2020 196

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ด้วยเครื่องมือพิเศษที่ทันสมัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาท ที่มีประสบการณ์สูงและสามารถให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สมองและระบบประสาท เป็นอวัยวะสำคัญที่สลับซับซ้อน รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของระบบประสาท ที่ควบคุมกลไกและระบบต่างๆของร่างกาย ให้ทำงานสอดคล้องกัน หากมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่สมองหรือระบบประสาท ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วและให้การรักษาอย่างทันท่วงที หากล่าช้าอาจทำให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้

ให้บริการคัดกรอง ตรวจรักษา ให้การพยาบาลเบื้องต้น และผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตา ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา จากนั้นขึ้นไปรอพบแพทย์ที่แผนกจักษุ ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา วัน และเวลาทำการ วันจันทร์ เวลา 8.00-12.00 และ 17.00-20.00 น. วันอังคาร เวลา 9.00-20.00 น. วันพุธ-เสาร์ เวลา 17.00-20.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร : 02-769-2024 หรือ 02-769-2000 ต่อ 1029
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลคามิลเลียน

โรงพยาบาลคามิลเลียน

423 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ประเทศไทย 10110
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com