Home :

คลินิกโลหิตวิทยา

ให้บริการปรึกษาและรักษาผู้ที่มีความผิดปกติทางเลือด ซึ่งมีผลต่อระบบการไหลเวียนเลือดและระบบภูมคุ้มกัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านโลหิตวิทยา
ความผิดปกติทางเลือด ประกอบด้วย
1. โรคโลหิตจาง ได้แก่ โรคโลหิตจางจากพันธุกรรม ธาลัสซีเมีย , โรคโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก ,โรคโลหิตจางจากขาดเอนไซม์ G6PD , โรคโลหิตจางจากการแตกและทำลายเม็ดเลือดแดง , โรคโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง และ อื่นๆ เป็นต้น
2. โรคที่เกิดจากการขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด เช่น Hemophilia A , Hemophilia B , Acquired Hemophilia เป็นต้น
3. โรคที่เกิดจากความผิดปกติของไขกระดูก เช่น โรคไขกระดูกเสื่อม , โรคไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดสูงกว่าปกติ ,โรคไขกระดูกฝ่อ เป็นต้น
4. โรคมะเร็งเม็ดเลือด เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น
5. โรคที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดและโรคเลือดอื่นๆ เช่น โรคเม็ดเลือดแดงสูงผิดปกติ , โรคเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ ,โรคเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ เป็นต้น
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลคามิลเลียน T: 0-2185-1444
Date: 10/10/2563 View: 395
แผนกเอ็กซเรย์ เป็นแผนกที่ใ้หบริการด้านรังสีวิทยา เกี่ยวข้องกับการใช้รังสีเอกซเรย์ ช่วยในการวินิจฉัยโรค เช่นเครื่อง X-Ray General, X-Ray Portable, เครื่อง Fluoroscopy และเครื่อง CT Scan รวมถึงเครื่อง Ultrasound และ MRI ซึ่งเครื่องทั้งหมดนี้มีความสามารถช่วยในการวินิจฉัยพยาธิสภาพในร่างกายเบื้องต้นได้ การเข้ารับบริการ คนไข้จะได้รับบริการเอกซเรย์ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจ และวินิจฉัยให้กับผู้ใช้บริการ สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2 ชั้น โรงพยาบาล วัน และเวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร : 02-769-2000 ต่อ 1206-7
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลคามิลเลียน
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลคามิลเลียน

423 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ประเทศไทย 10110
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]