Home :

ศูนย์สูตินรีเวช 24 ชั่วโมง

ให้บริการดูแลสุขภาพสตรีอย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวช เป็นสาขาการบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยหรือปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง และให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสุภาพสตรี นอกจากนี้ ยังมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับสตรีทุกวัย เพื่อตรวจหามะเร็งในผู้หญิงระยะแรกเริ่มอีกด้วย

PHONE 0-2884-7000 ต่อ 1208 , 1218
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลเจ้าพระยา T: 02-434-1111
Date: 10/10/2563 View: 2,076
ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท มีความพร้อมในการดูแลทุกปัญหาโรคหัวใจ ทั้งโรคเส้นเลือดหัวใจตีบแบบซับซ้อน และ ปัญหาหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสวนรักษาหลอดเลือดหัวใจ ที่มีประสบการณ์สูง และ เครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย โดยมีศักยภาพการให้บริการรักษาโรคต่างๆ ดังนี้ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบแบบเรื้อรัง และ ฉับพลัน โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคลิ้นหัวใจรั่ว/ตีบ โรคหัวใจโต ภาวะหัวใจทำงานต่ำกว่าปรกติ ภาวะน้ำท่วมปอด สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคาร 80 พรรษา (2 ชั้น) โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 วัน และเวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเจ้าพระยา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

113/44 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร. 02-434-1111, 02-884-7000
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ศูนย์ MRI โรงพยาบาลสมุทรปราการ...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]