Home :

การใช้บริการ ห้องเอ๊กซเรย์

ห้องเอ็กซเรย์ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ : เปิดให้บริการเวลา 8.00-16.00 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้บริการสำหรับผู้ป่วยนอกที่มารับการตรวจที่อาคารเฉลิมพระเกียรติทั้งหมด รวมทั้งห้องตรวจประกันสังคม

หมายเหตุ:
• ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองเครือข่ายต่างๆ หรือสิทธิ์เงินสด กรุณายื่นหลักฐานตรวจสอบสิทธ์ที่งานเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติก่อนทุกครั้ง
• ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจพิเศษหรือนัดตรวจอัลตราซาวด์ หากต้องการเลื่อนนัด สามารถโทรมาเลื่อนนัดได้ที่เบอร์ 02-5481000 ต่อ 1412,1306 (ห้องเอ็กซเรย์) เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น
• สำหรับผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องเอ็กซเรย์ทราบ ก่อนรับการเอ็กซเรย์

ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปกส T: 02-548-1000
Date: 10/10/2563 View: 358
ห้องเอ็กซเรย์ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ : เปิดให้บริการเวลา 8.00-16.00 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้บริการสำหรับผู้ป่วยนอกที่มารับการตรวจที่อาคารเฉลิมพระเกียรติทั้งหมด รวมทั้งห้องตรวจประกันสังคม หมายเหตุ: • ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองเครือข่ายต่างๆ หรือสิทธิ์เงินสด กรุณายื่นหลักฐานตรวจสอบสิทธ์ที่งานเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติก่อนทุกครั้ง • ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจพิเศษหรือนัดตรวจอัลตราซาวด์ หากต้องการเลื่อนนัด สามารถโทรมาเลื่อนนัดได้ที่เบอร์ 02-5481000 ต่อ 1412,1306 (ห้องเอ็กซเรย์) เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น • สำหรับผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องเอ็กซเรย์ทราบ ก่อนรับการเอ็กซเรย์
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปกส

679 รามอินทรา กม.13 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]