Home /

การใช้บริการ ห้องเอ๊กซเรย์

Oct 10, 2020 224

ห้องเอ็กซเรย์ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ : เปิดให้บริการเวลา 8.00-16.00 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้บริการสำหรับผู้ป่วยนอกที่มารับการตรวจที่อาคารเฉลิมพระเกียรติทั้งหมด รวมทั้งห้องตรวจประกันสังคม

หมายเหตุ:
• ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองเครือข่ายต่างๆ หรือสิทธิ์เงินสด กรุณายื่นหลักฐานตรวจสอบสิทธ์ที่งานเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติก่อนทุกครั้ง
• ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจพิเศษหรือนัดตรวจอัลตราซาวด์ หากต้องการเลื่อนนัด สามารถโทรมาเลื่อนนัดได้ที่เบอร์ 02-5481000 ต่อ 1412,1306 (ห้องเอ็กซเรย์) เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น
• สำหรับผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องเอ็กซเรย์ทราบ ก่อนรับการเอ็กซเรย์

ห้องเอ็กซเรย์ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ : เปิดให้บริการเวลา 8.00-16.00 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้บริการสำหรับผู้ป่วยนอกที่มารับการตรวจที่อาคารเฉลิมพระเกียรติทั้งหมด รวมทั้งห้องตรวจประกันสังคม หมายเหตุ: • ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองเครือข่ายต่างๆ หรือสิทธิ์เงินสด กรุณายื่นหลักฐานตรวจสอบสิทธ์ที่งานเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติก่อนทุกครั้ง • ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจพิเศษหรือนัดตรวจอัลตราซาวด์ หากต้องการเลื่อนนัด สามารถโทรมาเลื่อนนัดได้ที่เบอร์ 02-5481000 ต่อ 1412,1306 (ห้องเอ็กซเรย์) เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น • สำหรับผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องเอ็กซเรย์ทราบ ก่อนรับการเอ็กซเรย์
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปกส

679 รามอินทรา กม.13 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com