× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

5 พฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด 19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

5 พฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด 19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ - HealthServ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพคนไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 5 เมษายน 2565 มีผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 1,405 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.9 เพศชาย ร้อยละ 22.1 ช่วงวัยระหว่าง 40-41 ปี

GreenShopCafe.com
Sponsor

ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 อันดับ ดังนี้  
 
 
  1. พฤติกรรมการไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า หรือตลาดสดด้วยตนเอง ร้อยละ 74
  2. พฤติกรรมการไปพบปะกราบขอพรผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุที่ไม่พบกันมานาน ร้อยละ 58.8
  3. พฤติกรรมการกินอาหารร่วมกันกับญาติมิตร ร้อยละ 48.5
  4. พฤติกรรมการรวมกลุ่มตามที่เคยทำในเทศกาลสงกรานต์ ร้อยละ 41.1
  5. พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว กลับภูมิลำเนาด้วยรถโดยสารสาธารณะ ร้อยละ 23.3
 
 
เพื่อป้องกันการติดโควิด 19 ที่มีการติดเชื้อง่ายและแพร่กระจายได้รวดเร็ว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้       ประชาชนส่วนใหญ่ต้องกลับภูมิลำเนาพบญาติผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ การจับจ่ายซื้อของด้วยตนเอง ทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสด และมีการกินอาหารร่วมกันกับญาติมิตรดังกล่าวนี้ ล้วนเป็นพฤติกรรมเสี่ยงโควิด 19 ดังนั้นเพื่อให้การฉลองเทศกาลสงกรานต์นี้ปลอดภัยไม่เสี่ยง ขอความร่วมมือให้ทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตัว ตามหลักพฤติกรรมการป้องกันตนเองสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด ควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 3 - 5 วัน และตรวจ ATK ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทางให้เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกัน และใช้สำรับอาหาร จาน ชาม ช้อน แก้ว อุปกรณ์ส่วนตัว และเน้นย้ำให้ผู้ที่มีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19 สัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยงติดโควิด 19 ให้รีบตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อลดการแพร่กระจายไปยังผู้สูงอายุและเด็กในครอบครัว นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยผู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดยสงกรานต์นี้เชิญชวนทุกท่านพร้อมกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด 19 และ ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เน้นมาตรการ “ไม่เมา สวมหมวก ใส่แมสก์”
 

การสำรวจ ได้รับความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่เครื่องมือจากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก  ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโกปทุมธานี ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซ่า ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซ่า อีสเทิร์น  ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซ่า เซาท์เทิร์น
 
D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ
 
 
 
แหล่งข้อมูล  : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)