Home : กัญชาทางการแพทย์ / ความรู้สุขภาพ กัญชาทางการแพทย์

แถลงการณ์ 12 องค์กรสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์

Date: 13/07/2562 View: 681
แถลงการณ์ 12 องค์กรสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net

 แถลงการณ์ของ12 องค์กรสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์
เพื่อให้หมอพื้นบ้านเดชา ศิริภัทร ใช้รักษาผู้ป่วย

กรณีเฉพาะรายจำเป็น อย่างต่อเนื่องและทันต่อ
ความต้องการของผู้ป่วย
 
1) เครือข่าย 12 องค์กรขอประกาศสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้
 
2) เครือข่าย 12 องค์กรขอเรียกร้องต่อรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกุล ใช้อานาจบริหาร ในการสั่งการให้ อ.ย ผ่านสูตรน้ามันกัญชาของหมอพื้นบ้านเดชา ศิริภัทร เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่หมดหวัง จากโรงพยาบาลนับหมื่นรายที่ลงทะเบียนรอคอยรับยาอยู่อย่างน่าเวทนา
 
โดยที่คณะกรรมการพิจารณาตารับยา 2 คณะของกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกได้พิจารณา ผ่านสูตรน้ำมันเดชา ศิริภัทรแล้ว แต่ไปติดอยู่ที่การพิจารณาอนุมัติของ อ.ย ซึ่งมีทีท่าถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า
 
ต่างจากกรณีของ ร.พ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่สามารถผ่านกระบวนการขออนุญาตทั้งการปลูก การผลิต การจำหน่ายและนำเข้า และได้รับการอนุมัติจาก อ.ย จนสามารถขอรับกัญชาของกลางจานวน 662 กิโลกรัมจาก ปปส. ในระยะเวลาเพียง 6 วัน (11 - 17 มิถุนายน 2562) ยิ่งกว่านั้น”น้ำมันกัญชา”(สูตรสารสกัดกัญชาผสม น้ำมันมะกอก) ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังสามารถนำมาใช้รักษาผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนตารับจาก อย. หรือต้องมีประสบการณ์การใช้ในผู้ป่วยหนึ่งพันรายมาก่อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ น้ำมันกัญชาสูตรดั้งเดิมของหมอพื้นบ้านเดชา ก็แตกต่างจากสูตรดัดแปลงของโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ ตรงที่ผสมด้วยน้ำมันมะพร้าวไม่ใช่น้ำมันมะกอกเท่านั้นเอง
 
อนึ่ง ในการปรุงยาน้ำมันกัญชาสูตรหมอเดชา เพื่อผู้ป่วยเฉพาะราย ย่อมสามารถใช้กรรมวิธีปรุงยาตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านโดยไม่ต้องใช้มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งต้องใช้มาตรฐานการผลิต GMP WHO หรือ GMP ASEAN หรือ GMP PICs แต่อย่างใด
 
ในขณะที่หมอเดชาพยายามทาทุกวิถีทางที่จะทำตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ป่วยที่รอรับยาจานวนหลายหมื่นคน สามารถมียาใช้ให้เร็วที่สุดแต่ อ.ย กลับถ่วงเวลาจนผู้ป่วยไม่มียาให้ใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ 4 เดือนแล้ว การที่ อ.ย. ไม่ยอมอนุญาตตารับน้ำมันเดชา ทำให้นายเดชาไม่สามารถขอรับวัตถุดิบกัญชาของกลางจาก ปปส. และความล่าช้าดังกล่าวทำให้มีผู้ป่วยมะเร็งตายไปแล้วกว่า 50 คนในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นแรงกดดันทางจิตใจต่อนายเดชา ศิริภัทร เพราะมีผู้ป่วยมาขอรับยาทุกวันโดยไม่มียาให้
 
3) เครือข่าย12 องค์กรขอเรียกร้องต่อรัฐมนตรีนายอนุทิน ชาญวีรกุล ให้ใช้อานาจบริหารระหว่างที่ยังไม่ได้ แก้ไขกฎหมาย เพื่อเปิดทางให้แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านที่ผ่านการอบรมความรู้กัญชาจากกรมการแพทย์แผนไทยฯแล้ว ให้สามารถปลูกและผลิตยากัญชาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยตามหลักธรรมจรรยาได้โดยไม่ชักช้า
 

รายชื่อองค์กรร่วม 12 องค์กร

 1. มูลนิธิข้าวขวัญ
 2. มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
 3. มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)
 4. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
 5. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 6. มูลนิธิสุขภาพไทย
 7. มหาวิทยาลัยรังสิต
 8. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
 9. เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
 10. ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (ขสช.)
 11. เครือข่ายผู้ป่วย (Healthy Forum)
 12. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 
แถลงการณ์ 12 องค์กรสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com