Home :

คลินิกทันตกรรม

ลินิกทันตกรรม
ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น.
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
ห้องตรวจทันตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 4 โทร 02-548-1000 ต่อ 7453 , 7451
ขอบเขตงาน
ให้บริการแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
บริการทันตกรรมผู้ป่วยที่ได้รับการนัดหมาย

ห้องตรวจทันตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 4 โทร 02-517-4270-9 ต่อ 7453,7451
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปกส T: 02-548-1000
Date: 10/10/2563 View: 443
ลินิกทันตกรรม ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ห้องตรวจทันตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 4 โทร 02-548-1000 ต่อ 7453 , 7451 ขอบเขตงาน ให้บริการแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น. บริการทันตกรรมผู้ป่วยที่ได้รับการนัดหมาย ห้องตรวจทันตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 4 โทร 02-517-4270-9 ต่อ 7453,7451
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปกส

679 รามอินทรา กม.13 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com