Home /

คลินิกทันตกรรม

Oct 10, 2020 303

ลินิกทันตกรรม
ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น.
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
ห้องตรวจทันตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 4 โทร 02-548-1000 ต่อ 7453 , 7451
ขอบเขตงาน
ให้บริการแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
บริการทันตกรรมผู้ป่วยที่ได้รับการนัดหมาย

ห้องตรวจทันตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 4 โทร 02-517-4270-9 ต่อ 7453,7451

ลินิกทันตกรรม ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ห้องตรวจทันตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 4 โทร 02-548-1000 ต่อ 7453 , 7451 ขอบเขตงาน ให้บริการแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น. บริการทันตกรรมผู้ป่วยที่ได้รับการนัดหมาย ห้องตรวจทันตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 4 โทร 02-517-4270-9 ต่อ 7453,7451
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปกส

679 รามอินทรา กม.13 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2
โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com