Home :

แผนกเภสัชกรรม

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มีเภสัชกรผู้ชำนาญ และพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการใช้ยาที่เหมาะสมตามสภาพร่างกายและความต้องการของผู้ป่วยประจำการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบสารสนเทศ ระบบการตรวจสอบการจ่ายยาและการจัดซื้อยาในทุกขั้นตอน ผู้ป่วยจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับยาคุณภาพที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ปกส T: 055-428111
Date: 10/10/2563 View: 258
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มีเภสัชกรผู้ชำนาญ และพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการใช้ยาที่เหมาะสมตามสภาพร่างกายและความต้องการของผู้ป่วยประจำการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบสารสนเทศ ระบบการตรวจสอบการจ่ายยาและการจัดซื้อยาในทุกขั้นตอน ผู้ป่วยจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับยาคุณภาพที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ปกส

102 หมู่ 8 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าเสา อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]