แนะนำคอร์สออนไลน์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรียนฟรี!

Nov 23, 2020 610

แนะนำคอร์สออนไลน์สายสุขภาพ น่าเรียนน่ารู้ เรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกที่และทุกเวลา เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเปิดโลกและเติมศักยภาพให้ตัวเองกันเถอะ

แนะนำคอร์สออนไลน์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรียนฟรี! (ความรู้สุขภาพ )
Healthserv.net รวมรวมคอร์สออนไลน์ที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพ ที่น่าสนใจจะที่ต่างๆ เริ่มต้นที่คอรส์ออนไลน์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนาม CHULA MOOC (Massive open online course) ใน 5 ด้าน ได้แก่ ภาษา เทคโนโลยี การจัดการ ศิลปะและการพัฒนาตนเอง และสุขภาพ ซึ่งใน HealthServ นี้ เรานำมาเฉพาะคอร์สด้านสุขภาพ

ลงทะเบียน เรียนได้ฟรี ทุกคอร์ส นะคะ

มาเรียนรู้แบบ ไร้ขีดจำกัด กัน! ANYONE CAN LEARN

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้ และควรจะ ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตมาร่วมกันฝึกทักษะทางความคิด ความสามารถ และสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของตนเองได้ที่ CHULA MOOC
 1. อาหารสุขภาพ รู้ทัน รู้จริง

  ศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช

  วิชาอาหารสุขภาพ รู้ทัน รู้จริง จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีห่างไกลจากโรค ด้วยข้อแนะนำการกินอาหารที่ถูกต้อง สำหรับกรใช้ชีวิตในสังคมยุคดิจิทัล และสื่อโซเชียลที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมากมาย ทำอย่างไรจึงจะรู้เท่าทัน ทำอย่างไรจึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อ ข่าวลวงมากมายที่ทำให้ผู้คนไขว้เขว สับสน กับข้อมูลอาหารที่ทำให้มีสุขภาพดี ซึ่งนำไปสู่การแชร์จนมีการปฏิบัติตาม และสามารถนำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพได้

 2. หัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

  คณาจารย์หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  วิชา หัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการจำลองหัตถการช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ห้องฉุกเฉินเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเป็นหัตถการที่แพทย์ทุกคนจำเป็นต้องทำเป็น

 3. ก่อนจะมาเป็นยา: การทดลองทางเภสัชจลนศาสตร์พรีคลินิก

  รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.พิสิฐ เขมาวุฆฒ์

  วิชา ก่อนมาจะเป็นยา: การทดลองทางเภสัชจลนศาสตร์พรีคลินิก จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการความรู้เรื่องกระบวนการทดลองทางเภสัชจลนศาสตร์พรีคลินิก จะเป็นการนำเสนอกระบวนการพัฒนายา การเตรียมยาสำหรับสัตว์ทดลอง การออกแบบกระบวนการทดลอง เช่น การคัดเลือกสัตว์ทดลองที่เหมาะสม การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ตัวอย่าง รวมไปถึงการวิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อให้การคำนวณหาค่าและการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com