Home : กายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู EMG NCV ออฟฟิศ ซินโดรม

คลินิกไฟฟ้าวินิจฉัย Electrodiagosis (EMG) เวชศาสตร์ฟื้นฟู

สถานที่และเวลาการให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 12:00 น.
ณ ห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย อาคารส.ธ.ชั้น 9 ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เบอร์โทรติดต่อ 0-2256-4000 ต่อ 70904
Date: 12/11/2563 View: 492
การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย (Electrodiagnosis) เป็นการนำเครื่องมือทางไฟฟ้ามาใช้ตรวจการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยอาศัยคุณสมบัติทางประสาทสรีรวิทยา ซึ่งเป็นการตรวจที่ต่อเนื่องจากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ไฟฟ้าวินิจฉัยนี้สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรค และบอกพยาธิสภาพของระบบประสาท  ให้การวินิจฉัยแยกโรค อีกทั้งช่วยในการพยากรณ์โรคที่เกี่ยวกับหน่วยยนต์ (motor unit) ประสาทรับความรู้สึก (sensory nerve) ประสาทสั่งการ (motor nerve) ประสาทอัตโนมัติ (sympathetic response) รอยต่อระหว่างประสาทกล้ามเนื้อ (neuromuscular junction) การตรวจวินิจฉัยด้วยไฟฟ้าเป็นวิธีที่ non-invasive และไม่ค่อยมีข้อห้าม นอกจากจะต้องระวังในผู้ป่วยที่มีโรคเลือดออกง่าย หรือได้รับยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด พวกที่มีผิวหนังอักเสบติดเชื้อในบริเวณที่ต้องการตรวจ ก่อนการตรวจทุกครั้งต้องซักประวัติ ตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยแยกโรค และวางแผนการตรวจ 
 
สถานที่และเวลาการให้บริการ  
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 12:00 น. ณ ห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย อาคารส.ธ.ชั้น 9 ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรติดต่อ 0-2256-4000 ต่อ 70904
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปกส

1873 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]