Home : กายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู EMG NCV ออฟฟิศ ซินโดรม

ธาราบำบัด (Hydrotherapy)

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลธนบุรี โทร 0-2487-2000
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลธนบุรี T: 093 580 0838 T: 02 487 2000
Date: 12/11/2563 View: 896
 สระธาราบำบัด อีกทางเลือกหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นวิธีการใช้น้ำเป็นสื่อหรือตัวกลางในการรักษา โดยอาศัยคุณสมบัติของน้ำ ช่วยพยุงรองรับทุกส่วนของร่างกาย ทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อิสระและง่ายขึ้น ช่วยลดแรงกระแทก และช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในขณะฝึกและออกกำลังในน้ำ ธาราบำบัดจึงสามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆ เช่น
 
ผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง อันเนื่องมาจาก โรคอัมพฤกษ์ หรืออัมพาต โรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อเฉียบพลันและเรื้อรังต่างๆ การออกกำลังกาย หรือการฝึกการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายที่อ่อนแรงในน้ำ จะทำได้ง่ายและสามารถทรงตัวในขณะเดินได้ง่ายกว่า เพราะมีแรงลอยตัวของน้ำช่วยพยุงผู้ป่วย ที่มีปัญหาเรื่องการรับรู้การทรงตัว นอกจากนี้กระแสน้ำที่สัมผัสผิวหนังรอบตัว จะช่วยเป็นสื่อให้ร่างกาย ได้มีการเรียนรู้ในการฝึกการทรงตัวได้ดีขึ้น
 
ผู้ป่วยกระดูกหัก หลังผ่าตัดหรือหลังถอดเฝือก เดินลงน้ำหนักไม่ได้เต็มที่ น้ำจะช่วยพยุงตัวได้บางส่วน ความอุ่นของน้ำทำให้อาการป่วยลดลง อุณหภูมิของน้ำที่อุ่น ทำให้เนื้อเยื่อรอบๆข้อนุ่มตัวทำให้ง่ายต่อการยืดเหยียดข้อ ทำให้ฝึกเดินได้เร็วขึ้น
 
ผู้ป่วยโรคข้อต่างๆ เมื่อพ้นระยะข้ออักเสบเฉียบพลันแล้ว น้ำอุ่นสามารถช่วยลดปวด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเอ็นรอบๆข้อ ลดการยึดติดข้อได้ การออกกำลังกายและการเดินในน้ำจะช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อลดลง ทำให้ออกกำลังกายได้ดีขึ้น
 
ผู้ป่วยโรคอ้วน จะสามารถออกลังกายในน้ำได้สะดวกและเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้มากกว่าบนบก โดยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว ที่อาจทำให้ข้อมีการบาดเจ็บได้
 
บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการเครียด และเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน น้ำอุ่นจะช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น และแรงดันจากกระแสน้ำ (Jet stream) ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เปรียบเสมือนการนวดทำให้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลดลง และลดโอกาสการบาดเจ็บ จากการออกกำลังกายได้ดีกว่าบนบก สระธาราบำบัดของโรงพยาบาลธนบุรี มีพื้นที่กว้างพอในการใช้ฝึกและออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วย แสงสว่างพอเหมาะอากาศถ่ายเทสะดวก น้ำในสระสามารถปรับอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิของร่างกาย จะช่วยทำให้รู้สึกอุ่นสบายผ่อนคลาย มีระบบทำความสะอาดปราศจากเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูง ด้วยระบบหมุนเวียนน้ำผ่านการกรอง และฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบคลอรีนและโอโซน พร้อมระบบกระแสน้ำ (Jet Stream) เพื่อช่วยในการออกกำลังและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ รวมถึงอุปกรณ์พยุงตัวที่ช่วยอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายและฝึกผู้ป่วย เช่น
 
>>   ทุ่นลอย พยุงตัว – แขนขา
>>   บาร์คู่ (Parallel bars) ใช้พยุงตัว หัดเดินในน้ำ
>>   เก้าอี้ยกไฮดรอลิก (Hydraulic chair) ช่วยเคลื่อนย้ายขึ้นลงสระ
>>   เครื่องยกตัว (Safety hoist) ช่วยเคลื่อนย้ายขึ้นลงสระ เพื่อความปลอดภัยขณะอยู่ในน้ำ
>>   มีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
 
การว่ายน้ำและการออกกำลังกายทางน้ำให้ประโยชน์อะไรบ้าง
 
>>   ทำให้ร่างกายแข็งแรง
>>   ทำให้ข้อมีการเคลื่อนไหวดีขึ้น
>>   กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงและความอดทนรวมทั้งการทรงตัวดีขึ้น
>>   ทำให้ระบบไหลเวียนดีขึ้น
>>   ใช้ในการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังได้รับอุบัติเหตุ
>>   ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการลดน้ำหนัก
>>   ลดความตึงเครียด
 
วิธีการออกกำลังกายในน้ำมีอะไรบ้าง
 
การเดินหรือการวิ่งในน้ำ ความลึกของน้ำอาจจะระดับเอวหรือระดับหน้าอก ประโยชน์ของการวิ่งในน้ำเหมือนกับการวิ่งบนบก แต่จะมีอุบัติการณ์ของอาการปวดข้อหรือข้ออักเสบน้อยกว่าการวิ่งบนบก แรงต้านของน้ำจะทำให้ร่างกายใช้พลังงานมาก
 
การเต้น aerobic ในน้ำ ( Water aerobics ) เพียงครั้งละ 20 นาทีก็สามารถทำให้หัวใจแข็งแรง
 
การสร้างกำลังของกล้ามเนื้อ( Water toning/strengthening training)โดยการเคลื่อนไหวร่างกายต้านกระแสน้ำ หรือใช้อุปกรณ์เพิ่มเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
 
การฝึกการเคลื่อนไหวของข้อ( Flexibility training) เพื่อให้ข้อได้เคลื่อนไหวอย่างเต็มที่
 
ธาราบำบัด( Water therapy and rehabilitation) ใช้บำบัดทางการแพทย์
 
การทำโยคะในน้ำ ( Water yoga and relaxation )เป็นการฝึกโยคะในน้ำเพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
 
การออกกำลังในน้ำลึก( Deep-water exercise) เป็นการออกกำลังในน้ำลึกโดยที่เท้าไม่สัมผัสพื้นโดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการลอยตัว
 
การวิ่งในน้ำลึก( Deep-water jogging/ running )เหมือนกับการวิ่งแต่เท้าไม่สัมผัสพื้นโดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการลอยตัว
 
การออกกำลังกายโดยใช้กำแพง( Wall exercises)
 
การว่ายน้ำ
 
การออกกำลังในน้ำสำหรับผู้ที่มีข้ออักเสบ
 
ผู้ที่มีข้ออักเสบมักจะประสบปัญหาเรื่องการปวดข้อ เมื่อเวลาออกกำลังเนื่องจากข้อได้รับแรงกระทบกระแทกมาก ทำให้เกิดการอักเสบของข้อ การออกกำลังในน้ำจะช่วยลดปัญหาปวดข้อลงได้ ประโยชน์ของการออกกำลังกาย
 
ทำไมต้องออกกำลังในน้ำ
 
>>   กระแสน้ำอุ่นจะช่วยลดอาการปวดและอาการข้อติด
>>   กระแสน้ำอุ่นจะทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
>>   น้ำจะช่วยลดแรงกระแทกของการออกกำลังกาย
>>   แรงต้านของน้ำจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
>>   กระแสน้ำจะช่วยนวดให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลธนบุรี

34/ 1 ซอย อิสรภาพ 44 แขวง บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]