รู้จักยาที่ใช้ อ่านฉลากเข้าใจ บันทึกยาไว้ ปลอดภัยต่อเนื่อง

Jun 11, 2020 577

อ่านคำถอดเทป จากการสัมภาษณ์แพทย์ ช่วง Health Talk ในรายการ Happy&Healthy ทางสถานีวิทยุ ขสทบ. FM.102 MHZ 9.00-10.00 น.ดำเนินรายการโดย ปัทมพร บุพพะกสิกร และทีมงาน

หัวข้อ รู้จักยาที่ใช้ อ่านฉลากเข้าใจ บันทึกยาไว้ ปลอดภัยต่อเนื่อง
วิทยากร ผศ.ดร.ภก.มังกร ประพันธ์วัฒนะ
เลขาธิการ สภาเภสัชกรรม

อ่านคำถอดเทป จากการสัมภาษณ์แพทย์ ช่วง Health Talk ในรายการ Happy&Healthy ทางสถานีวิทยุ ขสทบ. FM.102 MHZ 9.00-10.00 น.
ดำเนินรายการโดย    ปัทมพร บุพพะกสิกร และทีมงาน
หัวข้อ      รู้จักยาที่ใช้  อ่านฉลากเข้าใจ บันทึกยาไว้ ปลอดภัยต่อเนื่อง
วิทยากร  ผศ.ดร.ภก.มังกร ประพันธ์วัฒนะ เลขาธิการ สภาเภสัชกรรม


DJ ในปีนี้สภาเภสัชกรรมรณรงค์ในเรื่องอะไรคะ
ผศ.ดร.ภก.มังกร ในปีนี้ มีคำขวัญว่า  "รู้จักยาที่ใช้  อ่านฉลากเข้าใจ บันทึกยาไว้ ปลอดภัยต่อเนื่อง" จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยร้อยละ 25 เท่านั้นที่รู้จักชื่อยาของตนเอง แม้แต่สรรพคุณผู้ป่วยก็ไม่ทราบ เราจึงรณรงค์ให้อ่านฉลากให้เข้าใจ โดยฉลากเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ป่วยต้องได้รับ เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ต้องเขียนชื่อยาให้เรา ฉลากยามีความสำคัญจะกินอย่างไร จะใช้อย่างไร เช่น กินก่อนอาหาร กินหลังอาหาร กี่เม็ด การบันทึกยา สภาเภสัชกรรมเคยรณรงค์ในช่วงอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ป่วยบางกลุ่มได้บันทึกยาไว้ ยื่นให้เภสัชกรก็จะได้รักษาต่อเนื่องว่าเคยใช้ยาอะไรมา เพราะฉะนั้นสภาเภสัชกรรมก็พิมพ์ออกมาแล้วและแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลทั่วไป จึงเป็นที่มาของคำว่า ปลอดภัยต่อเนื่อง

DJ ประชาชนทั่วไป สามารถขอรับสมุดบันทึกยาได้เลยใช่ไหมคะ
ผศ.ดร.ภก.มังกร ได้เลยครับ ตอนนี้เรากระจายไปแล้วถ้าจำนวนไม่พอ เราก็จะผลิตเพิ่ม แต่ตอนนี้แต่ละโรงพยาบาลก็ผลิตเป็นของตัวเองแล้วเหมือนกันครับ ขนาดของสมุดก็สามารถพกใส่กระเป๋าเสื้อได้

DJ การไม่รู้จักชื่อยาทำให้เกิดอันตรายอะไรกับเราได้บ้างคะ
ผศ.ดร.ภก.มังกร ค่อนข้างยากที่จะให้ประชาชนทั่วไปจำชื่อยาได้จริงๆ เพราะชื่อมันเป็นภาอังกฤษ ปัญหาคือเวลาไปหมอแล้วจำชื่อยาไม่ได้ เราก็จะบอกแต่อาการ หมอก็ไม่รู้จะจ่ายยาตัวไหนให้ จ่ายยามาแล้วจะตรงกับยาที่เราเคยทานหรือเปล่า ก็อาจจะเป็นอันตราย ขนาดบากมีผลสำคัญ

DJ คำว่า ชื่อพ้อง มองคล้าย” แปลว่าอะไรคะ 
ผศ.ดร.ภก.มังกร ยาบางตัวชื่อเหมือนกันมาก แต่สรรพคุณไม่เหมือนกัน รักษาคนละโรค เวลาหมอสั่งจ่ายยาก็จะเขียนตัวหวัด เภสัชกรก็อาจจะจ่ายยาให้ผิด ส่วนคำว่า มองคล้าย ยาบางตัวรูปร่าง ลักษณะ สีเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ยาตัวเดียวกัน

DJ ก่อนจะใช้ยาประชาชนต้องรู้อะไรบ้างคะ
ผศ.ดร.ภก.มังกร อย่างน้อยต้องรู้สรรพคุณอะไรตรงกับอาการของเราไหม จะรับประทานอย่างไร ขนาดยามีผลสำคัญ อย่างที่สามมีข้อควรระวังอะไรไหม เช่น ยาบางตัวทานคู่กับอาหารเสริมไม่ได้ แล้วก็การเก็บรักษายา

DJ ประชาชนทั่วไปต้องอ่านฉลากยาไหมคะ
ผศ.ดร.ภก.มังกร แน่นอนครับว่าต้องอ่าน อ่านว่าต้องรับประทานเท่าไหร่ เวลาไหน ขนาดยาเหมือนที่เคยทานไหมเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่

DJ อยากให้แนะนำการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างถูกวิธีค่ะ
ผศ.ดร.ภก.มังกร การใช้ยาสามัญประจำบ้าน เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัย เราสามารถเข้าถึงได้ แต่เป็นยาที่แค่รักษาอาการ หากทานแล้วผ่านไปสองสามวันยังไม่ดีขึ้นต้องไปสถานพยาบาล ใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นที่ไม่รุนแรง ก่อนที่จะใช้ต้องปรึกษาเภสัชกรก่อน

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com