Home :

แผนกออร์โธปิดิกซ์

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 07.00น. - 20.00น.

โทร. 03 552 3777

ต่อ 2605

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น1
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลศุภมิตร T: 0-3552-3777
Date: 10/10/2563 View: 256
แผนกออร์โธปิดิกซ์ ให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัย ทำการรักษาโรค กระดูกและข้อด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือการรักษาทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ในเรื่องโรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ อีกทั้งยังร่วมกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ที่ให้คำแนะนำผู้ป่วยให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ และทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์สูง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีความปลอดภัย บริการด้านการแพทย์ ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านกระดูกและข้อ · ข้อเสื่อม,ข้อเทียม · ผ่าตัดแผลเล็ก ส่องกล้อง · อุบัติเหตุกระดูกและข้อ · รักษาโรคกระดูกและข้อ · รักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลศุภมิตร
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลศุภมิตร

76 ถ. เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ศูนย์ MRI โรงพยาบาลสมุทรปราการ...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]