Home :

แผนกตรวจพิเศษ

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 8.00น. - 20.00น.

โทร. 03 552 3777

ต่อ 3113

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น 2
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลศุภมิตร T: 0-3552-3777
Date: 10/10/2563 View: 322
แผนกตรวจพิเศษ แผนกตรวจพิเศษ โรงพยาบาลศุภมิตร แบ่งการให้บริการเป็น 3 ประเภท 1. ส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไส้ 2. การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram) 3. การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST: Exercise Stress Test) ส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไส้ เน้นการให้บริการและดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินอาหารโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ โดยทีมแพทย์และพยาบาลให้ข้อมูลในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจพิเศษทางระบบทางเดินอาหาร มีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่้อง รวมถึงให้คำปรึกษาภายหลังการตรวจเพื่อป้องกัน ไม่ให้มีอาการเกิดขึ้นอีก​ ​ การบริการด้านการแพทย์ การส่องกล้องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนปลาย การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope) การส่องกล้องกระเพาะอาหาร ( Endoscopy ) การตรวจหัวใจด้วยความถี่สูง Echo ตรวจเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ เช่น การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ขนาดของห้องหัวใจ การไหลเวียนเลือดในหัวใจ การทำงานของลิ้นหัวใจ และดูตำแหน่งของหลอดเลือดต่างๆที่เข้า-ออกหัวใจ อาการแบบไหนที่ควรตรวจ Echocardiogram ผู้ที่มีอาการบวมและหอบเหนื่อย อาการบวมเกิดจากโรคหัวใจ ตับ ไต เป็นต้น ผู้ที่มีอาการของโรคหัวใจวาย เช่น น้ำท่วมปอด การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย การตรวจสมรรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย โดยให้ผู้ป่วยออกกำลลังกายด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เดินสายพานเลื่อน หรือ ปั่นจักรยาน เพื่อทดสอบว่า เมื่อหัวใจมีความต้องการใช้ออกซิเจนจากเลือดมากขึ้นในขณะออกกำลังกายจะเกิดภาวะทดเลือดหรือไม่ เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตันอยู่ก็จะทำให้มีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอเมื่อต้องออกกำลังกายและมีผลทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงไป บางรายจะเกิดอาการเสียดจุกแน่นหน้าอก และอาจเป็นอันตรายได้หากผู้ป่วยไม่ได้ทราบก่อนว่า "คุณเป็นโรคหัวใจ" ขอบ่งชี้ในการทดสอบ เพื่อวินิจฉัยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน (ตีบมากๆ) ในผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอก โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเป็น โดยดูจาก เพศ อายุ ปัจจัยเสี่ยงลักษณะอาการแน่นหน้าอก
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลศุภมิตร
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลศุภมิตร

76 ถ. เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]