Home :

ศูนย์ตรวจสุขภาพ Health Checkup Center

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 8.00น. - 18.00น.

โทร. 03 552 3777

ต่อ 1204

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น 1
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลศุภมิตร T: 0-3552-3777
Date: 10/10/2563 View: 277
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศุภมิตร ดูแลและวางแผนส่งเสริมด้านสุขภาพการป้องกันโรคและการตรวจคัดกรองของการเกิดโรคได้ ตั้งแต่ระยะแรกพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพียบพร้อมทางด้านรังสีวิทยาและห้องปฏิบัติการภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ บริการด้านการแพทย์ · ตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Health Checkup) เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อดูการ ทำงานในระบบใหญ๋ๆ ของรางกายประจำปี โดยจัดทำเป็น Package ของการตรวจ ที่แบ่งตามอายุและความเสี่ยงต่อโรคของผู้รักสุขภาพ · ตรวจสุขภาพคนงานไปทำงานต่างประเทศ · ตรวจสุขภาพ บริษัทคู่สัญญา · ตรวจสุขภาพ ก่อนทำประกัน · ตรวจสุขภาพอื่นๆ เช่น สมัครเรียน, ขอใบรับรองแพทย์สมัครงาน เป็นต้น
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลศุภมิตร
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลศุภมิตร

76 ถ. เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]