Home : ความรู้สุขภาพ

ปวดท้อง

ปวดท้อง เป็นอาการนำที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์บ่อยเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งมีสาเหตุได้หลากหลาย ความสำคัญอยู่ที่อาการปวดท้องเป็นเฉียบพลันหรือเรื้อรัง เพราะหากเป็นเฉียบพลัน บางโรคอาจเป็นสาเหตุที่อันตรายถึงชีวิตได้อย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องรีบมาพบแพทย์อย่างเร่งด่วน ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นโรคทางศัลยกรรมและทางสูติ-นรี
Date: 11/06/2563 View: 512

ปวดท้อง

             ปวดท้อง    เป็นอาการนำที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์บ่อยเป็นอันดับต้นๆ  ซึ่งมีสาเหตุได้หลากหลาย ความสำคัญอยู่ที่อาการปวดท้องเป็นเฉียบพลันหรือเรื้อรัง เพราะหากเป็นเฉียบพลัน บางโรคอาจเป็นสาเหตุที่อันตรายถึงชีวิตได้อย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องรีบมาพบแพทย์อย่างเร่งด่วน ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นโรคทางศัลยกรรมและทางสูติ-นรี   

           สาเหตุของอาการปวดท้องเฉียบพลัน       ตามตำแหน่งการปวดที่หน้าท้อง
โดยหาก ปวดบริเวณท้องด้านขวาบน  อาจเป็นจากโรค ถุงน้ำดีอักเสบนิ่วถุงน้ำดีตับอักเสบกรวยไตอักเสบงูสวัดปอดอักเสบลำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบตับอ่อนอักเสบ เป็นต้น

           หาก  ปวดบริเวณท้องด้านขวาล่าง  อาจเป็นจาก ไส้ติ่งอักเสบต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องอักเสบท้องนอกมดลูกปีกมดลูกอักเสบเยื่อบุผนังมดลูกเจริญผิดที่นิ่วในท่อไตและไตกรวยไตอักเสบไส้เลื่อนกะเปาะที่ผนังลำไส้ใหญ่อักเสบลำไส้ทะลุเส้นเลือดโป่งพองในช่องท้องมีการรั่วซืม
ถ้า  ปวดบริเวณท้องด้านซ้ายบน อาจมีสาเหตุจาก กระเพาะอาหารอักเสบตับอ่อนอักเสบม้ามโต/ แตกกรวยไตอักเสบนิ่วไตงูสวัดกล้ามเนื้อหัวใจตายปอดอักเสบลำไส้อักเสบ

         ปวดบริเวณท้องด้านซ้ายล่าง  เป็นได้จาก กะเปาะที่ผนังลำไส้ใหญ่อักเสบลำไส้อุด  ตันลำไส้อักเสบเส้นเลือดโป่งพองในช่องท้องมีการรั่วซึมท้องนอกมดลูกปีกมดลูกอักเสบเยื่อบุผนังมดลูกเจริญผิดที่กรวยไตอักเสบนิ่วในท่อไตและไต
ปวดบริเวณลิ้นปี่  อาจเป็นเพราะ แผลในกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารอักเสบตับอ่อนอักเสบลำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบไส้ติ่งอักเสบระยะแรกเส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองถุงน้ำดีอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจตาย
ปวดรอบสะดือ  อาจเป็นไส้ติ่งอักเสบระยะแรกกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบตับอ่อนอักเสบลำไส้อุดตันเส้นเลือดในช่องท้องอุดตัน,เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง

         ปวดบริเวณท้องน้อย  สาเหตุที่พบได้แก่ กระเพาะปัสสาวะอักเสบกะเปาะที่ผนังลำไส้ใหญ่อักเสบไส้ติ่งอักเสบโรคของต่อมลูกหมากปีกมดลูกอักเสบไส้เลื่อนช่องเชิงกรานอักเสบ( PID), ท้องนอกมดลูกลำไส้อักเสบลำไส้อุดตัน
อาการปวดท้องอาจมีสาเหตุจากโรคนอกช่องท้องก็ได้ เช่น โรคของกระดูกสันหลังปอดอักเสบงูสวัดภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนเป็น DKA, ไตวายที่มีของเสียในเลือดคั่งมาก( uremia), โรคแอดดิสัน( Addison's disease), ไข้ไทฟอยด์โรคพอร์ฟัยเรียพิษจากตะกั่วต่อมหมวกไตบกพร่องโรคทางจิตเวช

       สาเหตุของอาการปวดท้องเรื้อรัง  ถ้าเป็น โรคที่มีสาเหตุชัดเจน  ได้แก่ ลำไส้อักเสบชนิด Inflammatory bowel disease , ลำไส้ขาดเลือด,เบาหวานลงเส้นประสาท( Diabetic neuropathy), แผลในกระเพาะอาหารผังผืดในช่องท้องเนื้องอกในช่องท้องตับอ่อนอักเสบเรื้อรังเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นิ่วในถุงน้ำดีไส้เลื่อนลำไส้อุดตันกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบช่องเชิงกรานอักเสบ
ถ้าเป็น โรคที่ไม่มีสาเหตุชัดเจน ได้แก่ ลำไส้แปรปรวน

การตรวจหาสาเหตุ 
       แพทย์จะอาศัยประวัติและการตรวจร่างกายของผู้ป่วยในการพิจารณาเลือกวิธีการตรวจเพิ่มเติม หรือในรายที่อาการปวดท้องไม่ชัดเจนหรือเป็นเรื้อรังโดยอาการไม่เปลี่ยนแปลงอาจให้การวินิจฉัยโดยให้การรักษาและติดตามอาการ หากผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาดี อาจให้การวินิจฉัยในขั้นต้นได้ แต่หากไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรืออาการมีการเปลี่ยนแปลงไป จำเป็นต้องมีการตรวจเพิ่มเติม ซึ่งการตรวจเพิ่มเติมนี้ขึ้นกับสาเหตุของอาการปวดท้องที่แพทย์สันนิษฐาน ได้แก่ การตรวจเลือดปัสสาวะอุจจาระการตรวจทางรังสีการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารการตรวจชิ้นเนื้อ เป็นต้น

การรักษา 
แพทย์จะให้การรักษาครอบคลุมสาเหตุที่สงสัยและรักษาตามอาการระหว่างรอผลตรวจหาสาเหตุที่ชัดเจน

                                                                           นพ.สมบัติ วงศ์วิเศษกาญจน์
                                                                อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร รพ.วิภาวดี
                                                   

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]