Home : แพคเกจ : ตรวจไวรัส RSV

ตรวจหาเชื้อไวรัส RSV โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

ราคา 620
Date: 15/11/2563 View: 771
image1 size: 843x1115px
โรคติดเชื้อไวรัส RSV ใช้เวลาในการฟื้นไข้
ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ ไวรัสชนิดนี้ทำให้เกิดอาการ
ได้ตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดา รวมถึงอาการรุนแรงเป็น
ปอดบวมซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตลูกน้อยได้
***เชื้อไวรัสนี้มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีกหากร่างกายอ่อนแอ
ตรวจหาเชื้อไวรัส RSV ราคา 620 บาท
(ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)
แพทย์เด็กประจำทุกวันจันทร์-พฤหัส เวลา 08.30 - 15.30 น.
-----------------------
ใส่ใจ...ทุกชีวิต ศุภมิตรเสนา
โทร.035289572-9, 035951253
ตรวจหาเชื้อไวรัส RSV โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา  (ตรวจไวรัส RSV ตรวจไวรัส RSV) Healthserv.net Img2 size: 1647x2048 px
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลศุภมิตรเสนา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

34/4 หมู่ที่ 5 ตำบลบางนมโค อำเภอ เสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]