Home :

คลินิกโรคปอด

สายด่วนโรคหัวใจ 1668
โทรศัพท์ 02-547-0999
เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์ ให้บริการในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น.

รายละเอียดการตรวจ
1. การตรวจวินิจฉัยโรค
2. การรักษาทางยา
3. ตรวจรักษาพิเศษ
- Lung Function Test
- CT Scan
- Ultrasound
4. หัตถการการรักษา
- Fine Needle Aspiration
- FOB (Fiberoptic Bronchoscopy)
- E-BUS
- Thoraco Centesis
- Intercostal Drainage
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ สถาบันโรคทรวงอก T: 1668 T: 02-547-0999
Date: 15/11/2563 View: 294
ให้การพยาบาลตรวจคัดกรอง รักษา ผู้รับบริการเด็ก อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 14 ปี ทั้งผู้ป่วยเด็กทั่วไป และส่งตัวจากสหคลินิกในเครือข่าย ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา จากนั้นขึ้นไปรอพบแพทย์ที่แผนกกุมารเวช ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา เรามีพื้นที่สำหรับให้เด็กๆ ได้พักผ่อน เล่นสนุกได้ระหว่างรอพบคุณหมอ วัน และเวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. กรุณาจองนัดล่วงหน้าที่ พรีเมียร์โซน ชั้น2 อาคารกาญจนาภิเษก โทร : 02-769-2024 หรือ 02-769-2000 ต่อ 1029
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

สถาบันโรคทรวงอก

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000
บริการอื่นๆ สถาบันโรคทรวงอก
บริการทั้งหมด
สถาบันโรคทรวงอก
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]