ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก

แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก HealthServ.net
แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก HealthServ.net

แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก โทรศัพท์ 02-5470999 สายด่วนโรคหัวใจ 1668

HealthServ สำรวจคิดเห็น

ผลสำรวจ

 รายละเอียดการตรวจ แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก
1. ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฉุกเฉิน ด้านโรคปอดและโรคหัวใจ อายุ 12 ขึ้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ให้บริการช่องทางด่วนผู้ป่วย โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Fast Track MI)
3. ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย เฉพาะทางด้านโรคปอดและหัวใจที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน ตลอด 24 ชั่วโมง
4. ให้คำปรึกษาโรคหัวใจ (สายด่วน โรคหัวใจ โทร.1668)
5. ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคทั่วไป และอุบัติเหตุเบื้องต้นและนำส่งต่อโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ
6. ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยไม่วิกฤตฉุกเฉิน ทางด้านโรคปอดและหัวใจ นอกเวลาราชการ
7. ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง โรคหัวใจ (Mobile CCU)
8. ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ภาวะเกิดภัยพิบัติหรือสถานะการณ์ฉุกเฉิน

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด