Home : นอนกรน sleep test ปัญหาการนอน

Sleep Test นอนกรนไม่ใช่เรื่องปกติ

หากท่านสงสัยว่าตนเองมีภาวะการนอนกรนที่ผิดปกติหรือไม่ ก็สามารถเข้ามารับบริการการทดสอบการนอนหลับได้ที่โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ซึ่งนอกจากบริการทดสอบการนอนหลับแล้ว ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาเฉพาะทางในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคนอนกรน และภาวะการหยุดหายใจขณะหลับอย่างครบวงจร ทั้งวิธีผ่าตัดและไม่ผ่าตัด โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกหู คอ จมูก ชั้น 3 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชาได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 20.00 น.
ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่
แผนกหู คอ จมูก ชั้น 3 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โทร. (038) 317 – 333 ต่อ 2347 , 2348
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]