Home : นอนกรน sleep test ปัญหาการนอน

การรักษาอาการนอนกรน

การรักษาอาการนอนกรน

ถ้ามีอาการต่างๆข้างต้นอย่านิ่งนอนใจหรือคิดว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ควรไปพบแพทย์เพื่อให้ตรวจวินิจฉัยการนอนกรนว่ารุนแรงหรือเป็นอันตรายหรือไม่ และเพื่อเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม

1.Sleep lab test คือ การตรวจด้วยเครื่องมือเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะหลับตรวจวัดลมหายใจที่ผ่านเข้าออกทางจมูกและปาก ตรวจนับจำนวนครั้งของการหยุดหายใจ ตรวจอัตราการเต้นของหัวใจที่เปลี่ยนแปลงขณะหยุดหายใจ ตรวจวัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือด
2.Polysomnography เป็นการตรวจตามโปรแกรม Sleep lab test และเพิ่มเติมการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง เพื่อวัดระดับความลึกของการนอนหลับ ตรวจวัดการทำงานของกล้ามเนื้อขณะหลับ ตรวจการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อทรวงอกและกล้ามเนื้อหน้าท้อง

ศูนย์หู คอ จมูก 1723

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]