Home : นอนกรน sleep test ปัญหาการนอน

Sleep Test ตรวจหาความผิดปกติขณะนอนหลับ

Sleep Test หรือ การตรวจหาความผิดปกติขณะนอนหลับ โดยวิธีการติดตั้งเครื่องส่งคลื่นไฟฟ้าเพื่อบันทึกหาความผิดปกติ รวมถึงการหายใจ ท่านอน และเสียงกรน อีกด้วย

ค่าใช้จ่าย 18,000 บาท (รวมค่าอุปกรณ์และค่าบริการทางการแพทย์แล้ว)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายบริการล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 077-542-555 ต่อ 3113/3114 (แผนกผู้ป่วยนอก OPD)
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]