ขับเคลื่อนประเทศด้วยมิติด้านสาธารณสุข ดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)

Nov 18, 2020 302

สธ.เผยไทยใช้มิติด้านสาธารณสุขสร้างชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด 19

 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาเปิดการประชุมนานาชาติเพื่อการสร้างชาติครั้งที่ 4 เผยไทยควบคุมโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี จากภาวะผู้นำที่ตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ถูกต้อง        มีระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง นำองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขสร้างชาติ ขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่
 
 
วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563) ที่หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นตัวแทนปาฐกถาเปิดการประชุมนานาชาติเพื่อการสร้างชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2020 ภายใต้หัวข้อ การสร้างชาติในสภาวะปกติใหม่จากโรคระบาด (Nation-Building in the Pandemic New Normal)
 
 
นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาจากภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การมีระบบสุขภาพที่เข้มแข็งจากการลงทุนวางรากฐานมานานกว่า 40 ปี การมีทีมสอบสวนโรคที่ตรวจจับและกักกันโรคได้รวดเร็ว มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยรับมือในระดับพื้นที่ เพราะประสบการณ์รับมือกับโรคระบาด เช่น ซาร์ส ไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่ 2009 ทำให้จัดการรับมือได้เป็นระบบรวดเร็ว ขณะที่ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันและควบคุมโรคด้วยการปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งการใส่หน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง ทำให้ประเทศไทยควบคุมโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดย Global COVID-19 Index (GCI) จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ฟื้นตัวจากการระบาดของโรคโควิด 19 ติดอันดับต้นๆ ของโลก
 
 
นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังทยอยเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้มิติด้านสาธารณสุขเป็นแรงขับเคลื่อน มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เช่น
 • ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
 • การส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเน้นอาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • รวมถึงใช้มิติด้านสาธารณสุขช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนด้านอื่นๆ เช่น
  • การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว
  • การพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร
  • การพัฒนาเมืองสีเขียว
  • การพัฒนาระบบนิเวศ และ
  • การพัฒนาทักษะแรงงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น
โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้พื้นฐานของการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal
 
"ประเทศไทยได้ปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับแนวชีวิตวิถีใหม่ตั้งแต่ช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 และต่อเนื่องจนถึงภายหลังการระบาดเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาสร้างประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน" นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว
 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 18 พฤศจิกายน 2563
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลบี.แคร์. เมดิคอลเซ็นเ
โรงพยาบาลบี.แคร์. เมดิคอลเซ็นเ
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลศรีสวรรค์
โรงพยาบาลศรีสวรรค์
โรงพยาบาลบางไผ่
โรงพยาบาลบางไผ่
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com