รางวัลประหยัดพลังงานปี 53

Jun 11, 2020 460

หน่วยงานที่ใช้พลังงานต่อหน่วยสม่ำเสมอและต่ำสุด

  • ชั้น 11 อาคาร หอผู้ป่วยใน 11  ใช้พลังงานสม่ำเสมอ


หน่วยงานที่มีการรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยผู้ป่วยมากที่สุด

  • ชั้น อาคาร แผนกICU/OR หน่วยงานที่มีการรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยผู้ป่วยมากที่สุด ลดลง 43.34% รูปแผนก ICU(2รูป)
  • ชั้น 16 อาคาร แผนกผู้ป่วยใน 16 หน่วยงานที่มีการรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยผู้ป่วยมากที่สุด ลดลง 21.86% รูปแผนก w.16(1รูป)
  • ชั้น 12 อาคาร แผนกผู้ป่วยใน 12 หน่วยงานที่มีการรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยผู้ป่วยมากที่สุด ลดลง 20.23% รูปแผนก w.12 ( รูป)


หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าลดลงหลังได้รับการอบรมอนุรักษ์พลังงาน

  • ชั้น อาคาร  1 แผนกหอผู้ป่วยใน 6ลดลง 42.54%  รูปหอผู้ป่วยใน6 (2รูป)
  • ชั้น อาคาร แผนกหอผู้ป่วยใน ลดลง 39.41% รูปหอผู้ป่วยใน 7 (3รูป)
  • ชั้น อาคาร แผนกหอผู้ป่วยใน 5/แผนกบริบาลทารกลดลง  29.49%  รูปหอผู้ป่วยใน5(3รูป),แผนกบริบาลทารก (3รูป)

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com