Home : ความรู้สุขภาพ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ จะมีอาการบปัสสาวะบ่อย แสบ ขัด ครั้งละไม่มาก รู้สึกถ่ายไม่สุดพอปวดปุ๊บจะต้องรีบเข้าห้องน้ำเลย มิฉะนั้น อาจกลั้นไม่อยู่ รวมทั้งจะเจ็บมากตอนปลายของปัสสาวะ บางรายมีเลือดออกมาด้วย
Date: 11/06/2563 View: 1,055

 

อาการของโรค กระเพาะปัสสาวะอักเสบ คือ เป็นแบบปัสสาวะบ่อย แสบ ขัด ครั้งละไม่มาก รู้สึกถ่ายไม่สุด

พอปวดปุ๊บจะต้องรีบเข้าห้องน้ำเลย มิฉะนั้น อาจกลั้นไม่อยู่ รวมทั้งจะเจ็บมากตอนปลายของปัสสาวะ 
บางรายมีเลือดออกมาด้วย 
สาเหตุ

-  กลั้นปัสสาวะมากไป 
-  กรณีที่เป็นบ่อยๆ อาจมีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะนิ่วร่วมด้วยครับ

การรักษา

-  ดื่มน้ำมากๆ ดื่มจนกว่าปัสสาวะจะใสเหมือนน้ำที่ดื่มเข้าไป 
-  ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจปัสสาวะ ยืนยันว่าเป็นโรคจริง 
-  กินยา ปฏิชีวนะ 
-  กรณีที่เป็นบ่อยๆ อาจต้องวินิจฉัยเพิ่มเติม เช่น x-ray หรือส่องกล้องครับ (cystoscope) 
 

โดย นพ.ธเนศ  พัวพรพงษ์  ศัลยแพทย์

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com