โรคแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์

Jun 11, 2020 434

ความสำคัญของการปฏิบัติตนระหว่างตั้งครรภ์ที่ถูกต้องนั้น เป็นการป้องกันหรือลดอาการแทรกซ้อน ที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ เพื่อให้การตั้งครรภ์เป็นปกติ และทารกในครรภ์มีความสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากการพิการ หรือถ้าหากมีโรคแทรกก็ให้เกิดอันตรายน้อยที่สุด

 

          ความสำคัญของการปฏิบัติตนระหว่างตั้งครรภ์ที่ถูกต้องนั้น  เป็นการป้องกันหรือลดอาการแทรกซ้อน  ที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์  เพื่อให้การตั้งครรภ์เป็นปกติ  และทารกในครรภ์มีความสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากการพิการ  หรือถ้าหากมีโรคแทรกก็ให้เกิดอันตรายน้อยที่สุด
 

            โรคแทรกซ้อน  จะส่งผลต่อสุขภาพคุณแม่ระหว่างการตั้งครรภ์  หากมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น  แพทย์จะต้องตรวจรักษา  เพื่อทำการช่วยเหลือในการตั้งครรภ์และการคลอดครั้งนี้ให้ดีที่สุด  โรคแทรกซ้อนเหล่านี้ได้แก่

-           อาการตกเลือด

-           โรคพิษแห่งครรภ์

-           ท้องแฝด

-           เจ็บท้องก่อนกำหนด

-           น้ำเดินก่อนเจ็บท้อง

-           ทารกในครรภ์อยู่ในท่าที่ผิดปกติ

-           ทารกดิ้นน้อยลงหรือไม่ดิ้นเลย

-           ใช้ยารักษาโรคบางอย่างในระหว่างตั้งครรภ์

-           โรคซีด

-           ตรวจพบว่าเป็นซิฟิลิส
 

และเมื่อแพทย์ตรวจพบว่าคุณแม่เป็นโรคเหล่านี้แล้ว  แพทย์จะรีบทำการเยียวยาให้การรักษาทันที  ซึ่งแพทย์อาจจะนัดมาพบเพื่อตรวจรักษาในทุกๆ หรือ อาทิตย์  ก็ได้  จนกว่าโรคจะหายขาดไปในที่สุด

 

                                                                                        ขอบคุณข้อมูลหนังสือ Baby Guide

 

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลขอนแก่น
ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com