Home : ความรู้สุขภาพ

ไข้หวัดใหญ่ H3N2 Victoria ระบาดในสหรัฐอเมริกา

ไข้หวัดใหญ่ H3N2 Victoria ระบาดในสหรัฐอเมริกา
Date: 11/06/2563 View: 701

ไข้หวัดใหญ่ H3N2 Victoria  ระบาดในสหรัฐอเมริกา

นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)   กล่าวถึงกรณีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ชนิด เอ สายพันธุ์ เอชเอ็น 2 ( H3N2 ) ในหลายรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เป็นเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์เดิม  ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่หรือกลายพันธุ์แต่อย่างใด  และเป็นสายพันธุ์ที่มีอยู่ในวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อยู่แล้ว  โดยในวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลใน  1  เข็ม  สามารถป้องกันได้  3  สายพันธ์ คือ ชนิดบี,ชนิดเอ H3N2 และ H1N1

นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า ไข้หวัดใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ที่ระบาดทุกปีตามวงรอบของเชื้อ ทำให้ต้องมีการรับวัคซีนที่สอดคล้องกับสายพันธุ์ที่จะมีการระบาดในแต่ละปี ซึ่งการรับวัคซีนแต่ละครั้งป้องกันโรค  1  ปี และต้องเว้นระยะเวลา  6  เดือน จึงจะฉีดวัคซีนใหม่ได้ และวัคซีนในประเทศไทยใช้วัคซีนป้องกัน  3  สายพันธุ์  ซึ่งมีสายพันธุ์เดียวกับที่กำลังระบาดอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ  หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า วัคซีนในปีก่อนคือ ปี 2555 หรือ ฤดูกาล 2012 ไม่สามารถป้องกันได้ แต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ในฤดูกาลหน้าหนาว ของประเทศซีกโลกเหนือในฤดูกาล 2012-2013 สามารถป้องกันได้ ซึ่ง ในขณะนี้ที่เข้าสู่ฤดูหนาว  ไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยเกือบทั้งหมดเป็นสายพันธุ์ เอ HN3N2 ตัวเดียวกับที่ระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกา  แต่การระบาดในประเทศไทยฤดูหนาวจะไม่รุนแรงเท่าฤดูฝนเพราะประเทศไทยไม่ได้หนาวจริงแบบประเทศหนาว

การป้องกันที่ทั้ง  3  ท่าน  กล่าวตรงกัน

1.         รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  ก่อนเข้าช่วงฤดูฝนจะช่วยลดการระบาดในประเทศไทย

2.         กินร้อน  ช้อนกลาง ล้างมือ

3.         สวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วย

4.         หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

คำแนะนำเพิ่มเติม

ถ้าท่านได้รับวัคซีนในช่วงฤดูฝนปี 2555 (ซึ่งในวัคซีนจะมีสายพันธุ์ ชนิดเอ H3N2 สายพันธุ์ย่อยเพริ์ธ)และจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือกังวลเรื่องการระบาดไข้หวัดใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดได้เลย(สามารถรับได้เพราะห่างกันเกิน เดือน) เพราะในวัคซีนประกอบด้วยสายพันธุ์ชนิดเอ H3N2 สายพันธุ์ย่อยวิคตอเรีย

ภูมิคุ้มกันของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะมีประสิทธิภาพเพียงพอหลังจากได้รับไป  2  อาทิตย์


ขอบคุณสำหรับข้อมูลจาก สสส.
ด้วยความปรารถนาดี  จากโรงพยาบาลวิภาวดี

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแน
รพ.พัทยาอินเตอร์ฯ บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 (scre...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com