Home : ความรู้สุขภาพ

สถานการณ์วิกฤติไฟฟ้าที่อาจจะเกิดในวันที่ 5-13 เมษายน 2556 จะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการโรงพยาบาลอย่างแน่นอน

สถานการณ์วิกฤติไฟฟ้าที่อาจจะเกิดในวันที่ 5-13 เมษายน 2556 จะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการโรงพยาบาลอย่างแน่นอน
Date: 11/06/2563 | Update: 11/06/2563 View: 676

 มีหลายหน่วยงานกังวลเรื่องสถานการณ์วิกฤติไฟฟ้าที่อาจจะเกิดในเดือนเมษายน พศ.2556 ตามประกาศของกระทรวงพลังงาน อันเนื่องมาจากกำลังผลิตไฟฟ้าที่หายไปจากกรณีที่พม่าหยุดบำรุงรักษาระบบส่งจ่ายแก๊ส ซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศในปัจจุบัน

โรงพยาบาล วิภาวดี ถือเป็นโรงพยาบาลที่ให้ความสำคัญกับปัญหาวิกฤติพลังงานมาโดยตลอด  เพราะฉนั้นนโยบายหลักที่ผู้บริหารให้ความสำคัญคือ การสร้างระบบวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลรองรับกับสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยอาจกล่าวสรุป ๆ มาตรการต่างได้ดังนี้ 

โรงพยาบาลวิภาวดี มีการติดตั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองของตัวเองในกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับฉุกเฉินในทุก ๆ พื้นที่และทุก ๆ ระบบที่มีความสำคัญต่อการบริการรักษาพยาบาล  นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ทันสมัยอีกหลายเทคโนโลยี เช่น การเลือกใช้เครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง( High Efficiency Chiller )   การติดตั้งระบบลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารอัตโนมัติ(Automatics cut Peak Demand )การติดตั้งระบบการจัดการพลังงานอัตโนมัติ ซึ่งสามารถควบคุมการใช้พลังงานของโรงพยาบาลให้มีค่าเหมาะสมที่สุด ( Optimization Management System) และเทคโนโลยีอื่น ๆอีกหลายเทคโนโลยี 

นอกจากโรงพยาบาลจะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมแล้ว   องค์ประกอบด้านการพัฒนากระบวนการทำงานและการให้ความรู้ต่อเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นของโรงพยาบาลเพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้โรงพยาบาลประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน  จนอาจกล่าวได้ว่าโรงพยาบาล วิภาวดี คือโรงพยาบาลต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างแท้จริง 

จากเหตุผลข้างต้นโรงพยาบาลวิภาวดีจึงมั้นใจว่าสถานการณ์วิกฤติไฟฟ้าที่อาจจะเกิดในวันที่  5 -13 เมษายน2556 จะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของโรงพยาบาลอย่างแน่นอน

                           ขอขอบคุณ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
                             ที่ปรึกษาด้านพลังงานโรงพยาบาลวิภาวดี

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com