× News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
6 วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้ใหญ่ HealthServ.net
6 วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้ใหญ่ HealthServ.net

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ วัยสูงอายุที่จำเป็น อาทิ วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ วัคซีนงูสวัด วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน / บาดทะยัก-คอตีบ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ควรฉีดไว้เพื่อป้องกัน

1. วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Pneumococcal Vaccine)
ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย "นิวโมคอสคัส" ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อปอดอักเสบ
 
2. วัคซีนงูสวัด (Zoster Vaccine)
แนะนำให้ฉีดในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
 
3. วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน / บาดทะยัก-คอตีบ (Tdap/Td)
ฉีดวัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน 1 ครั้ง ในวัยผู้ใหญ่ หลังจากนั้นฉีดวัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ ทุก 10 ปี
 
4. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)
แนะนำให้ฉีดทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
 
5. วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A Vaccine)
ฉีดเพียง 1 เข็ม สำหรับวัคซีนเชื้อเป็นและเชื้อตาย
 
6. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine)
ฉีดทั้งหมด 3 ครั้ง.  ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 1-2 เดือน.  ครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งแรก 6 เดือน 
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง