Home : ความรู้สุขภาพ

เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ใหญ่สายพันธ์ เอ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557

จากการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 พบผู้ป่วยและบุคลากรป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ เอ จำนวนมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากรที่อาจเกิดติดเชื้อและป่วยได้ โดยมีการแพร่กระจายเชื้อและติดต่อได้ดังนี้
Date: 11/06/2563 View: 519

  จากการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557  พบผู้ป่วยและบุคลากรป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ เอ  จำนวนมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากรที่อาจเกิดติดเชื้อและป่วยได้  โดยมีการแพร่กระจายเชื้อและติดต่อได้ดังนี้

1.เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย สามารถแพร่เชื้อไปยังคนอื่นๆ โดยการพูด ไอจามรดกันหรือ ละออง น้ำมูกน้ำลายเข้าสู่ดวงตา จมูก ปากโดยเฉพาะหากอยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ เมตร จะมีโอกาสรับเชื้อมากขึ้น บางครั้งได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านทางมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ 

2.ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ วันก่อนมีอาการป่วยจนถึง วันหลังมีอาการป่วย ผู้ที่เสี่ยงป่วยรุนแรง
 

1.หญิงมีครรภ์ ตั้งแต่ เดือน ขึ้นไป

2.ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอด หอบหืด หัวใจ โรคไต เบาหวาน โรคเลือด โรคมะเร็ง โรคเอดส์

3.ผู้พิการทางสมอง

4.คนอ้วนมาก(น้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป)

5.เด็กเล็กอายุ เดือน - 2ปี

6.ผู้สูงอายุ


วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 

            วัคซีนป้องกันผลิตจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ตายแล้ว นำมาฉีดเพื่อกระตุ้นร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันการเจ็บป่วยจากเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ที่แพร่ติดต่อจากคนสู่คน ภูมิคุ้มกัน จะเกิดขึ้นภายใน 2สัปดาห์ หลังจากที่รับวัคซีนและป้องกันได้นานาปี อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วก็ยังอาจป่วยเป็นโรคนี้ได้ แต่จะมีอาการเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน

ดังนั้น โรงพยาบาลวิภาวดีมีคำแนะนำให้ทุกท่านทราบดังนี้

เน้นการทำความสะอาดมือด้วย ใช้แอลกอฮอล์ หรือ ใช้น้ำและสบู่  จัดเตรียมแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆเพื่อสะดวกในการทำความสะอาดมือ

-สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องให้การดูแลผู้ป่วย

-หลีกเลี่ยงการสัมผัสอวัยะบนใบหน้า เช่น การขยี้ตา แคะขี้มูก ถ้าหลีกเลี่ยไม่ได้ให้ทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮออล์ก่อน

-ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เสมอ เช่น ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ

-รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี
 

                               ด้วยความปรารถนาดี 

                               จากโรงพยาบาลวิภาวดี

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]