กทม.เปิดแผนปฎิบัติการ 4 ระยะ แก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เริ่ม 1 ธ.ค. 2563

Dec 01, 2020 329
กทม.ร่วมกับ 23 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5  
ใช้แผนแก้ไขปัญหาฝุ่น 4 ระยะ ดังนี้
 
ระยะ 1. ค่าฝุ่นไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.
 • ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปเข้าพื้นที่ชั้นใน กทม. เวลา 6.00-21.00 น. (รับผิดชอบโดย บช.น./บก.จร.)
 • กำกับดูแลสถานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามกฏหมาย (รฟม/รฟท/กทม)
 • ล้างถนน ดูดฝุ่นบนถนน (กทม)
 • ตรวจควันดำเครื่องยนต์ฟรี (กทม)
 • ควบคุมโรงงานปล่อยควันเกินมาตรฐาน (กรอ/กทม)
 • กวดขัน ตรวจตราไม่ให้มีการเผาในที่โล่งของ กทม (บชน/กทม)
 • งดกิจกรรมกลางแจ้งของเด็กเล็กในโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัย (กทม)
 • ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่น สวนสาธารณะ 20 จุด สำนักงานเขต 50 จุด (กทม)
 • เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ 3 แห่ง (กทม)
 • ฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารสูง (กทม)
 • เปิดสายด่วนแจ้งเบาะแสรถควันดำ (ขสมก/กทม/ขบ)
 • ให้บริการแอปพลิเคชั่น ตรวจเช็คค่าฝุ่นพื้นที่ กทม (กทม)
ระยะ 2. ค่าฝุ่น 50-75 มคก./ลบ.ม.
 • งดกิจกรรมก่อสร้างที่มีฝุ่นทุกประเภท (รฟม/รฟท/กทม)
 • บังคับใช้กฏหมายกับผู้กระทำผิดในการเผาในพื้นที่ กทม และปริมณฑล (บชน/กทม)
 • ปิดการเรียนการสอนโรงเรียนครั้งละไม่เกิน 3 วัน
 • จัด Safe Zone ในทุกโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กของ กทม.
 • ห้ามจอดรถริมถนนในถนนหลัก/รอง (บชน/บก จร/กทม)
 • เก็บขยะมูลฝอย แล้วเสร็จก่อนเวลา 4.00 น. (กทม)
 • ออกหน่วยบริการสาธารณสุข และหน่วยบริการเคลื่อนที่ (กทม)
ระยะ 3. ค่าฝุ่นเกิน 76 มคก./ลบ.ม.
 • หยุดก่อสร้างรถไฟฟ้า 5-7 วัน (กทม)
 • ปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนครั้งละไม่เกิน 15 วัน (กทม)
 • จับ-ปรับ จอดรถไม่ดับเครื่อง ประสานให้หน่วยงานราชการใช้ระบบขนส่งมวลชน (กทม)
 • เข้มงวดบุคลากร กทม. เลื่อนเวลาทำงาน และงดการใช้รถยนต์ส่วนตัว (กทม)
 • บังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวด กับผู้กระทำผิดในการเผาในพื้นที่โล่ง ในพื้นที่กทม และปริมณฑล (กทม)
 • ตรวจวัดควันดำรถโดยสาร (ไม่ประจำทาง) ทุกวัน (บชน/บกจร/ขบ)
ระยะ 4. เป็นแผนระยะยาว โดยจะดำเนินการดังนี้ 
 • ปลูกป่า Buffer Zone เพื่อป้องกันมลพิษ (กทม)
 • เร่งออกกฎกระทรวงรถผ่านเกณฑ์มาตรฐานควันดำวิ่งได้เท่านั้น (บช น)
 • พัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมกล้องตรวจจับควันดำ (บชน/ กทม)
 • ปลอดการเผาในภาคการเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร)
 • รถโดยสารขนาดใหญ่เข้าพื้นที่ กทม ต้องปลอดเขม่าควัน (บชน/กทม/สมอ)
 • ผลักดันผู้ประกอบการผลิตน้ำมันดีเซลลดสารกำมะถันเหลือไม่เกิน 10 PPM (กรมธุรกิจพลังงาน)
 • ส่งเสริมสถานีจำหน่ายน้ำมัน Euro 5 (กรมธุรกิจกพลังงาน)
 • เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากฝุ่น PM2.5 (กรมควบคุมโรค)
เริ่มใช้พร้อมกัน ทั่วกรุงเทพฯ  1 ธ.ค.นี้ ถึง 28 ก.พ.2563

"นอกจากนี้ กทม. ได้เพิ่มสถานีตรวจวัดค่าฝุ่นตามมาตรฐานสากลเชื่อถือได้ ครบทั้ง 50 เขต เพื่อให้ทุกคนรู้ว่า มีฝุ่นมากน้อยแค่ไหน จะได้วางแผนทำกิจกรรมและป้องกันตนเองได้ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ" - เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง


 
 
 

แผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร

 

ระยะที่ 1

 

ระยะที่ 2

 

ระยะที่ 3

 

ระยะที่ 4 มาตรการระยะยาว

 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเอกชัย
โรงพยาบาลเอกชัย
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน
โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com