× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อัตราบริการพยาบาลพิเศษ โรงพยาบาลกลาง

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

อัตราบริการพยาบาลพิเศษ

1. พยาบาลวิชาชีพ

1.1 การพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ชั่วโมงละ 150 บาท

12 ชั่วโมง อัตรา 1,800.00 บาท

8 ชั่วโมง อัตรา 1,200.00 บาท

1.2 การพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตและผู้ป่วยที่ผู้เฝ้าเสี่ยงอันตราย

ชั่วโมงละ 200 บาท

12 ชั่วโมง อัตรา 2,400.00 บาท

8 ชั่วโมง อัตรา 1,600.00 บาท

1.3 การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน ชั่วโมงละ 200 บาท

12 ชั่วโมง อัตรา 2,400.00 บาท

8 ชั่วโมง อัตรา 1,600.00 บาท

2. พยาบาลเทคนิค

1.1 การพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ชั่วโมงละ 100 บาท

12 ชั่วโมง อัตรา 1,800.00 บาท

8 ชั่วโมง อัตรา 1,200.00 บาท

1.2 การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน ชั่วโมงละ 150 บาท

12 ชั่วโมง อัตรา 1,800.00 บาท

8 ชั่วโมง อัตรา 1,200.00 บาท

ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลกลาง

โรงพยาบาลกลาง

ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง