Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus)

คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East respiratory syndrome coronavirus; MERS-CoV)

Update: 06/01/2564 View: 704

คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012   ( Middle East respiratory syndrome coronavirus; MERS-CoV)

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ( Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus ( MERS-CoV)) หรือ เมอร์ส-โควี พบการระบาดครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 โดยขณะนี้พบรายงานจาก 15 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย จอร์แดน การ์ตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ตูนีเชีย อิตาลี  โอมาน คูเวต มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กรีซ และอียิปต์
 
การติดต่อ : ตั้งแต่ ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2557 พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยบางรายไม่มีรายงานการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ และในบางรายมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ แม้ว่าข้างต้น อูฐจะเป็นแหล่งสงสัยหลักที่นำมาติดเชื้อในมนุษย์ แต่ยังไม่ทราบถึงเส้นทางการติดต่อว่าเกิดจากการสัมผัสทางตรง หรือทางอ้อมอย่างไร ทั้งนี้ยังคงมีการตรวจสอบ เพื่อระบุหาแหล่งที่นำมา ของการติดเชื้อต่อไป
 
 อาการของโรค: มีไข้ ไอ ปอดบวม หายใจเร็ว บางรายอาจมีอาเจียน ท้องเสีย และในผู้ป่วยที่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จะพบอาการ เช่น ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง   ไตวาย เป็นต้น ส่วนการรักษาเป็นการรักษาแบบประคับประคอง ยังไม่มีวัคซีนและยารักษาที่จำเพาะ
 
 

ความเสี่ยงของประเทศไทย:

เนื่องจากประเทศไทยมีผู้เดินทางไปแสวงบุญ รวมถึงมีผู้เดินทางไปท่องเที่ยว และใช้แรงงาน ในประเทศทางตะวันออกกลาง ตลอดทั้งปี  ทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 จึงมีคำแนะนำ ดังนี้
 

คำแนะนำ

  • สำหรับผู้เดินทาง/นักท่องเที่ยว
    จากข้อมูลที่มีในปัจจุบัน พบว่า กลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการป่วยรุนแรง ได้แก่กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง โรคไตวาย หรือผู้ที่ภูมิต้านทานต่ำ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ หากท่านเข้าเยี่ยมชมฟาร์ม หรือพื้นที่โรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร หรือในพื้นที่ตลาดที่มีอูฐอยู่ รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสอูฐ  ควรรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลให้ดี โดยการล้างมือ และควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำนมดิบจากอูฐ หรือน้ำนมจากอูฐที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ หรือกินอาหารที่ไม่สะอาด เนื่องจากอาจมีการปนเปื้อนสารคัดหลั่งของสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการล้าง ปอกเปลือก หรือปรุงให้สุก
  • สำหรับประชาชนทั่วไป
    สำหรับประชาชนทั่วไป เมื่อเข้าเยี่ยมชมฟาร์ม หรือพื้นที่โรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร ควรรักษาสุขอนามัยทั่วไป เช่น ล้างมือเป็นประจำ  ก่อนและหลังการสัมผัสสัตว์  หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วย และรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย
  • สำหรับสถานพยาบาล
    เพิ่มมาตรการในการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยในผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยที่รับการยืนยันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไปยัง ผู้ป่วยคนอื่น หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือญาติ/ผู้เข้าเยี่ยม ผู้ป่วยทุกรายที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 
ไม่ใช่ทุกคนที่มีอาการรุนแรง บางรายมีอาการรุนแรงหรือผิดปกติ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากร ทางการแพทย์ ควรระมัดระวังในการใช้มาตรการควบคุมการติดเชื้ออย่างเป็นมาตรฐานและต่อเนื่องกับผู้ป่วยทุกราย ตลอดเวลา โดยไม่ต้องคำนึงถึงการวินิจฉัยของโรค
 
องค์การอนามัยโลก แนะนำให้เพิ่มความตระหนัก เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012  ในกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค แต่ยังไม่แนะนำให้ตั้งจุดตรวจคัดกรองพิเศษบริเวณ ทางเข้า-ออกประเทศ และไม่แนะนำให้มีการจำกัดการเดินทาง หรือกีดกันทางการค้าแต่อย่างใด
 
หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่     โทร 025903159 หรือ หาข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://beid.ddc.moph.go.th
 
 
 
 

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)