Home : ข่าวสาธารณสุขไทย

ระบบสุขภาพดิจิทัลวิถีใหม่ Digital Health New Normal

กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้โรงพยาบาลทั่วประเทศพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ก้าวข้ามความท้าทายหลังทั่วโลกประสบวิกฤตโควิด 19 เชื่อมโยงข้อมูลในพื้นที่ มีระบบการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย อำนวยความสะดวกประชาชน ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ครอบคลุมทุกพื้นที่
Date: 25/11/2563 View: 902
วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2563) ที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กทม. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยแพทย์หญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย เปิดการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดต่อเนื่องมา 29 ปี สำหรับปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ระบบสุขภาพดิจิทัล : วิถีใหม่ (Digital Health : New Normal) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเวชสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักสถิติ คณะกรรมการสมาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน 366 คน พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ใช้ทรัพยากรและการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
  • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผ่านการรับรองระดับ 1
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ.เชียงราย
  • โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย ผ่านการรับรองระดับ 2
  • โรงพยาบาลน่าน ผ่านการรับรองระดับ 3 (ขั้นก้าวหน้า)
           ดร.สาธิตกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ ก้าวข้ามความท้าทายหลังทั่วโลกประสบวิกฤตโควิด 19 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริการประชาชน เป็นระบบสุขภาพดิจิทัล แบบวิถีใหม่ Digital Health : New Normal อำนวยความสะดวก มีความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลในพื้นที่ และระบบการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย ลดปัญหาการถูกโจมตีข้อมูล และมีการนำข้อมูลไปใช้วางแผนดูแลรักษาและปัญหาสุขภาพในอนาคต อาทิ โรคเรื้อรัง สังคมผู้สูงอายุ และภาวะแทรกซ้อนในโรคอื่นๆ รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการรักษา อาทิ การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบส่งยาผู้ป่วยที่บ้าน เป็นต้น แก้ไขปัญหาลดการมาโรงพยาบาล ลดแออัด และลดเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี
 
            “ผมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้นโยบายว่าเราจะเดินหน้าให้เป็น National Health Platform ซึ่งอาจจะฟังดูยาก แต่ก็ต้องทำ เพื่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และความก้าวหน้าทางการแพทย์ ประชาชนจะได้ประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตัวเอง รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือในการสร้างศักยภาพ ทั้งคุณภาพการรักษาและการให้บริการ เกิดประโยชน์กับผู้รับบริการสูงสุด เรียกความเชื่อมั่นจากชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนด้านสุขภาพ” ดร.สาธิตกล่าว
 

สำนักสารนิเทศ
25 พฤศจิกายน 2563
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]