Home : ข่าวสาธารณสุขไทย

นราธิวาส จัดประชุมซักซ้อมแผนเตรียมรับสถานการณ์ (COVID-19) ระลอกที่ 2

Date: 26/11/2563 View: 494
  วันนี้ (26 พ.ย.63) ที่ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายชินวุฒิ  ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแผนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 2 โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  สาธารณสุขอำเภอ คณะแพทย์ พยาบาล  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส คณะทำงาน EOC จังหวัดนราธิวาส  ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมแผนฯ

สสจ.นราธิวาส 
26 พฤศจิกายน 2563
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]