Home : ความรู้สุขภาพ

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว ไม่เป็นหวัดเลย จริงหรือ?

Date: 27/11/2563 View: 644
image1 size: 897x1280px
ตอบ
ไม่จริง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สารพันธุกรรมจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ตายแล้ว นำมาผลิตเป็นวัคซีนเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อสารพันธุกรรมดังกล่าว ดังน้ันวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงป้องกันได้โรคเดียว คือ โรคไข้หวัดใหญ่
 
เนื่องจากวัคซีนทำมาจากเชื้อไวรัสที่ตายแล้ว จึงไม่ก่อให้เกิดโรค แต่จะทำหน้าที่เป็นแอนติเจน (antigen) กระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี้ (antibody) มาเป็นภูมิคุ้มกันโรค ปกป้องเราจากการเป็นโรค
 
โรคหวัดเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสเช่นกัน แต่เป็นไวรัสคนละชนิดกับไข้หวัดใหญ่ ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหวัดได้บ่อยที่สุด คือไวรัสไรโน (rhino virus) 
 
ไวรัสไข้หวัดใหญ่มีชื่อเรียกว่า ไวรัสอินฟลูเอ็นซา (influenza virus) ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคหวัด
 
ทั้งโรคหวัดและโรคไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการคล้ายคลึงกัน คือ มีไข้ น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ แต่ไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงกว่า ทั้งสองโรคเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส จึงรักษาไม่ได้ด้วยยาปฏิชีวนะ
 
เมื่อมีไข้ น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ อย่ารีบซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้ ควรได้รับการวินิจฉัยก่อนว่าเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสหรือแบคทีเรีย หากเกิดจากแบคทีเรียจึงจะได้ประโยชน์จากการใช้ยาปฏิชีวนะ 
 
ที่มา ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]