Home : ความรู้สุขภาพ

ใส่คอนแทคเลนส์ว่ายน้ำเป็นเหตุ ดวงตาติดเชื้อ

Date: 29/11/2563 View: 508
รายงานจากเพจ PDRC ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ป่วยหญิงอายุ 41 ปี รายนี้มีอาการปวดๆหายๆ เบลอ และตาซ้ายไวต่อแสง มีปัญหาต่อการลืมตา จากการรายงานของแพทย์ Lanxing Fu และ Ahmed Gomaa (2019) การวัดระดับความสามารถในการมองเห็น ตาขวาได้ 20/20 ส่วนตาซ้าย 20/200 ที่ตามีสิ่งผิดปกติลักษณะคล้ายวงแหวนแทรกซึมอยู่ แพทย์จึงขูดเอาสิ่งผิดปกติบริเวณกระจกตาไปเพราะเชื้อพบว่าเป็น Acanthamoeba keratitis เชื้อที่มีความสัมพันธ์กับการใส่คอนแทคเลนส์ ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยา polihexanide และ propamidine isethionate แต่ถึงแม้ว่าเชื้อจะได้รับการกำจัดออกไปแล้ว แต่สายตาก็ยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากมีแผลเป็นและต้อกระจก 12 เดือนหลังจากนั้นผู้ป่วยก็เข้ารับการผ่าตัด อาการดีขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อวัดระดับสายตาได้ 20/80 ผู้ป่วยรายนี้มีประวัติใส่คอนเทคเลนส์ขณะว่ายน้ำ นั่นน่าจะเป็นสาเหตุของการติดเชื้อ
 
 •  Acanthamoeba เป็นโปรโตซัวกลุ่มอมีบาที่ดำรงชีวิตอิสระในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ อาทิ แม่น้ำ ห้วย หนอง ลำคลอง บึง ทะเลสาบ รวมถึง สระว่ายน้ำ บ่อน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย น้ำจากเครื่องปรับอากาศ ฝุ่นละออง และดิน (ภัทธกร บุบผัน และคณะ 2561)
 •  Acanthamoeba ระยะ trophozoite มีขนาด 25-40 ไมโครเมตร ระยะ cyst มีขนาดตั้งแต่ 10-35 ไมโครเมตร ที่ก่อโรคในคนเรามีหลายตัว อาทิ A. astronyxis, A. castellanii, A. polyphaga, A. triangularis และ A. culbertsoni 
 •  ในบ้านเรามีการสำรวจและพบเชื้อ A. castellani, A. polyphaga, A. triangularis, และ A.culbertsoni เป็นเชื้อที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคกระจกตาอักเสบ (จิตรกุล สุวรรณเจริญ และวัชรพงษ์ ศรีชุม 2560)
 •  A. keratitis เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของกระจกตา และบริเวณรอบประสาทตาจากเชื้อ Acanthamoeba spp. ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดในตา ตาแดง แสบตา ตาพร่า น้ำตาไหล ไม่สู้แสง และอาจสูญเสียการมองเห็นได้ (Moore MB, et al. 1987) 
 •  โรค A. keratitis พบได้ในผู้ใส่คอนแทคเลนส์ มีการปนเปื้อนระยะ cyst หรือ trophozoite จากชุดอุปกรณ์ทําความสะอาด คอนแทคเลนส์เข้าสู่ตา การติดเชื้อส่วนใหญ่พบในผู้ใช้คอนแทคเลนส์ที่รักษาความสะอาดไม่เพียงพอใส่แล้วไปอยู่ในที่สกปรก มีฝุ่น มีเชื้อโรค ใส่นอน ใส่ว่ายน้ำ การใช้คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานๆ โดยไม่รักษาความสะอาดจะทำให้มีคราบฟิล์มเกาะอยู่บนคอนแทคเลนส์ คราบฟิล์มจะเป็นแหล่งอาหารของเชื้อ และทำให้เชื้อเกาะติดกับคอนแทคเลนส์ได้ดีขึ้น (ภัทธกร บุบผัน และคณะ 2561)
 • การป้องกัน ล้างมือและคอนแทคเลนส์ให้สะอาด น้ำยาทำความสะอาดล้างเลนส์ควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน ถอดคอนแทคเลนส์ก่อนนอน นำตลับแช่เลนส์อบไมโครเวฟทุก 2-3 สัปดาห์ และเปลี่ยนตลับใหม่ทุก 2-3 เดือน

Case report
Lanxing Fu and Ahmed Gomaa. Acanthamoeba Keratitis. N Engl J Med 2019; 381:274

เอกสารอ้างอิง
 • ภัทธกร บุบผัน, และคณะ. การสำรวจอะแคนทามีบาในตัวอย่างน้ำสวนสาธารณะในประเทศไทย. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 2561; 9(1): 36-45.
 • จิตรกุล สุวรรณเจริญ และวัชรพงษ์ ศรีชุม. การสำรวจอะแคนทามีบาในแหล่งน้ำธรรมชาติจากชุมชรอบมหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2560; 47(3): 255-263
 • Moore MB, et al. Acanthamoeba keratitis: A growing problem in soft and hard contact lens wearers. Ophthalmology 1987; 94: 1654-61.
 • Chooseel Bunsuwansakul, et al. Korean J Parasitol. 2019 Aug; 57(4): 341–357
 • Constantine G, et al. Unusual Case of Acanthamoeba Keratitis in a Contact Lens Wearer, Eye & Contact Lens: Science & Clinical Practice, 2006 ;32(4):166-167

  29/11/2563
   
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]